MMF obavio izviješće o Zapadnom Ballkanu

Međunarodni monetarni fond ocijenio je u svom izvještaju “Zapadni Balkan – 15 godina ekonomske tranzicije” da su zemlje Zapadnog Balkana u posljednjih 15 godine prošle veliku tranziciju, ali da se daljnji napredak ne može očekivati bez ozbiljnih reformi.

Prvih deset reformi koje Hrvatska treba provesti odnose se na institucije – pravo vlasništva, povjerenje javnosti u političare, teret državnih regulativa, transparentnost u vođenju politike, rasipništvo državne potrošnje, zaštita manjinskih prava, zlouporaba javnih dobara – i učinkovitost robnog tržišta – rasprostranjenost stranog vlasništva, troškovi poljoprivredne politike, utjecaj pravila poslovanja na izravna strana ulaganja. “U većini zemalja Zapadnog Balkana izostala je široka politička podrška dalekosežnim reformama što je predstavljalo ključan element transformacije novih država članica”, navodi MMF u izvještaju. Dodaje da su ekonomije zemalja Zapadnog Balkana danas mnogo stabilnije, ali da se isto ne može reći i za aspekt socijalne situacije u zemljama. Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj je vrlo visoka, a gospodarski rast je niži u odnosu na 2000. godinu.

Kao jedan od osnovnih problema koji treba reformirati MMF navodi prekompliciranu birokraciju, ali i korupciju koja nastavlja teško opterećivati gospodarstvo. Potrebna je i reforma korporativnog upravljanja, navodi MMF, kao i strukturne promjene. Osim toga, u zemljama Zapadnog Balkana i dalje postoje brojna neefikasna poduzeća u državnom ili društvenom vlasništvu koja je potrebno privatizirati. MMF ističe kako je potrebno napustiti i naslijeđene prakse koje sprečavaju rast zapošljavanja te da bi se hitno trebalo pozabaviti i visokim udjelom nenaplativih zajmova kako bi ponovo porasla kreditna aktivnost.