MMF daje novi zajam Kosovu

Međunarodni monetarni fond i Kosovo postigli su sporazum o zajmu od 185 miliona evra koji će se koristiti za projekte ekonomskog razvoja Kosova. Ministar finansija Kosova Avdulah Hoti je rekao da program izražava potrebe Kosova i da će se ovi fondovi koristiti u sektorima kao što je poljoprivreda, zdravstvo, obrazovanje. Rok otplate zajma je 22 meseca.

“Dizajnirali smo program koji u opštim crtama izražava naše potrebe i ono što je najvažnije je da smo uspeli da se dogovorimo da promenimo fiskalno pravilo kada se radi o budžetskom deficitu”, rekao je Hoti. Prema zakonu o budžetu Kosova, shodno prethodnom dogovoru sa MMF-om, previđeno je da budžetski deficit ne sme biti veći od dva odsto budžeta Kosova za dotičnu godinu, što je današnjim sporazumom promenjeno.

Hoti je rekao da je Kosovo kao mlada zemlja sa privredom u razvoju, sa mnogobrojnim potrebama, dogovorila da se finansiraju razvojni projekti koji su joj potrebni. Ministar finansija Kosova je dodao da zbog niskog javnog duga Kosovo može da uzima međunarodne kredite, čime će stvoriti uslove za ostvarivanje projekata i razvojnog programa Vlade. Rukovodilac misije MMF na Kosovu Žak Minian je rekao da Kosovo nema fiskalnu krizu i probleme, problem sa dugovima niti sa finansijskim sektorom. “Zbog toga je cilj programa da nastavimo da održavamo ono što je dobro u privredi Kosova”, rekao je Minian. Da bi sporazum stupio na snagu treba da bude potvrđen od strane borda direktora MMF-a.

You may also like