Home EnergetikaELEKTRIČNA ENERGIJA Milatić: Vlada želi udvostručiti kapacitete za proizvodnju struje

Milatić: Vlada želi udvostručiti kapacitete za proizvodnju struje

by Energypress.net

Konferencija

Prema riječima državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva Ive Milatića, nakon dvije i pol godine iščekivanja, sljedeći mjesec bi napokon trebala biti poznata cijena naknade za priključenje na mrežu za investitore u obnovljive izvore energije. Ovo je ključna prepreka koja koči brži razvoj projekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Odluku o cijeni treba donijeti Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), a Milatić je najavio na godišnjem skupu u organizaciji Udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) u Puli da će HERA donijeti odluku najkasnije u srpnju.

OIEH je u ožujku objavio da zbog nedorečenosti propisa i nedostatka odluke o naknadi za priključenje, čak 1500 megavata (MW) projekata obnovljivih izvora energije ne može biti realizirano. Administrativna sporost u Hrvatskoj javnoj upravi je poznata, ali se nadamo da će Milatićeve riječi ovog puta imati težinu.

Milatić je izrazio optimizam da će Hrvatska do 2030. godine imati 10,5 gigavata (GW) kapaciteta za proizvodnju električne energije, od čega će osam GW biti iz obnovljivih izvora.

Europska komisija je prvotno ocijenila hrvatski Nacionalni energetski klimatski plan kao nedovoljno ambiciozan, a Milatić je izrazio žaljenje što nije sudjelovao u njegovoj izradi od početka. Sada se radi na izmjenama plana, te se planira do 2030. na mrežu uključiti dva GW energije iz vjetra, 319 MW geotermalne energije i četiri GW solarne energije, dok će bioplin i biomasa ostati na prvotno predviđenim razinama.

Na početku ove godine, ukupna instalirana snaga elektrana u Hrvatskoj bila je 5128 MW, od čega je 77,6% (3970 MW) dolazilo iz obnovljivih izvora, uključujući hidroelektrane, dok je ostatak od 1128 MW bio iz fosilnih goriva, najviše iz plina (886 MW). Elektrane na sunce i vjetar imale su kapacitet od 1600 MW.

U budućnosti bi mogle zaživjeti i plutajuće solarne i vjetroelektrane, ali to vjerojatno neće biti uskoro. Bojan Linardić iz Zavoda za prostorni razvoj najavio je izradu posebnog Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u roku od dvije do tri godine, ali u njemu trenutno nema obnovljivih izvora energije zbog nedostatka odgovarajućih strateških dokumenata i stručnih podloga.

Related Posts