Makedoniji 100 milijuna radi ovisnosti o uvozu energenata

Odobrenje Europske komisije

Europska komisija je predložila dodjelu do 100 milijuna eura makrofinancijske pomoći Sjevernoj Makedoniji. Makro pozicija zemlje naglo se pogoršala zbog ovisnosti o uvozu goriva i električne energije. Zemlja je suočena i s velikim potrebama u otplati vanjskog duga u 2023.

Predložena pomoć pridonijela bi pokrivanju financijskih potreba Sjeverne Makedonije u 2023. i 2024., podržavajući i fiskalnu održivost i strukturne reforme. Prijedlog prati 24-mjesečni program potpore sklopljen s MMF-om u iznosu do 530 mil. eura.

Pomoć bi bila uvjetovana provedbom mjera politike koje se trebaju dogovoriti u Memorandumu o razumijevanju.

Memorandum će se vjerojatno usredotočiti na reforme politika u područjima fiskalnog upravljanja, porezne politike, upravljanja javnim ulaganjima, javno-privatnih partnerstava, poslovnog okruženja, transparentnosti državnih potpora, energetske učinkovitosti, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcija.

You may also like