Laušić: Reinera nije smjela voziti supruga

Mate Laušić, koji je dobar dio radnog vijeka radio u osiguranju hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te na osiguranju raznih domaćih i stranih državljana, kritizirao je potez predsjednika Sabora Željka Reinera iz perspektive o kojoj još nije bilo riječi u javnosti.

“On se nije smio voziti privatno, u privatnome vozilu. Usto, morala ga je voziti ovlaštena službena osoba službe koja provodi mjere zaštite. To vozilo je moralo biti posebno zaštićeno, sigurnosno pregledano sa svih aspekata sigurnosti, a vozač je trebao biti posebno obučen za vožnju u takvoj formaciji. Taj vozač je inače samo jedan od članova tima koji osigurava štićenu osobu, oni su uvježbani i znaju postupke u ciljanim situacijama, to im je profesija. U ovom slučaju, nije se smjelo desiti da predsjednik Sabora Reiner koristi privatno vozilo i da ga vozi njegova supruga”, kazao je Laušić za Studio 4 HRT-a.

You may also like

0 comments