Krško nadmašilo plan za 3 posto

NE Krško je u veljači 2016. godine proizvela 509518,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 485107,1 MWh neto električne energije.

U tom je mjesecu proizvodnja bila za 3,2 % iznad planirane (470000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je stopostotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija te su svi sigurnosni sistemi bili operabilni. U veljači se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq.

Od toga je udio za tritij u veljači iznosio 0 %, a ukupni godišnji udio do kraja veljače 0,7 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0000835 %, a godišnje 0,002 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u veljači iznosio je 0,07% i 0,15 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

You may also like