Krenula provedba Plana gospodarenja otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je otvorilo prvi javni poziv za projekte iz područja gospodarenja otpadom koji će se sufinancirati EU sredstvima i to za izgradnju reciklažnih dvorišta.

Za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave osigurano je 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Ministarstvo je, naime, upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija „ u kojemu do 2020. godine na raspolaganju ukupno imamo nešto više od 3,6 milijardi kuna za projekte gospodarenja otpadom. Javni poziv za sufinanciranje projekata izgradnje reciklažnih dvorišta otvoren je danas, a trajat će do iskorištenja sredstava. Mogućnost sufinanciranja projekata je do 85%, a može se dobiti do 4,5 milijuna kuna po projektu.

Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada. Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. „

You may also like