Kreda: Većina dužnika nisu potpisali konverziju

Udruga kreditnih dužnika KREDA upozorila je u ponedjeljak kako tri i pol mjeseca od stupanja na snagu zakonskih odredbi o konverziji CHF kredita u eurske većina dužnika u ‘švicarcima’ još nije potpisala ugovor o konverziji te im prijete više rate za kredite ukoliko se ne produži mjera zamrzavanja tečaja franka, dok iz banaka kažu da je konverziju prihvatilo više od 90 posto dužnike te da će cijeli proces idućih mjeseci biti završen.

“Prošla su tri i pol mjeseca od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju. Većina banaka koje su davale kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima još uvijek spava zimski san. Većina dužnika nije potpisala nove ugovore ili dopune ugovora u Zakonom zadanom roku, već isključivo samo izjave o prihvaćanju konverzije”, ističu iz te udruge. Pritom podsjećaju da za 14 dana, odnosno 25. siječnja ističe mjera zamrznutog tečaja švicarkog franka na razini od 6,39 kune za franak. “Ako Vlada ne donese mjeru daljnjeg fiksiranja tečaja franka, dužnici koji još nisu imali mogućnost konvertirati kredite iz švicarskog franka u eurske, plaćat će veće anuitete”, kažu iz Udruge KREDA te navode kako im dužnici nekih banaka “javljaju da im se već sada ne računaju rate po zaštićenom tečaju”.

U svom se priopćenju osvrću i na dostavljene izračune konverzija za koje navode da su “kriminalni”, jer su “korištene kamatne stope koje su samovoljno određene od strane banaka, naravno na štetu dužnika”. Istodobno, tvrde iz te udruge, dužnici koji su izvršili konverziju nisu izjednačeni s ostalim dužnicima po pitanju prava na tužbu za jednostranu promjenu kamatnih stopa. Naime, presudom Vrhovnog suda jednostrana promjena kamatnih stopa je proglašena ništetnom. Svaki dužnik ima pravo potraživati sudskim putem od banke povrat nezakonito stečenih sredstava jednostranim promjenama kamatnih stopa. No, dužnici koji su konvertirali kredit u aneksu ugovora o konverziji potpisuju promjene kamatnih stopa u euru po jasno naznačenim periodima “što se tumači kao pristanak na svaku pojedinačnu kamatnu stopu jer su ih tako taksativno nabrojane i potpisali”.

Na Hinin upit u kojoj je fazi cijeli proces konverzije, iz banaka koje su nudile kredite u ‘švicarcima’ na hrvatskom tržištu, većina ih odgovora kako je postupak u tijeku, bez iznošenja podataka o broju potpisanih ugovora ili prihvaćenih izračuna. Tako iz Raiffeisenbank Austria (RBA) navode kako je postupak konverzije kredita još u tijeku, odnosno da je ta banka u postupku novog izračuna konverzije, zbog čega trenutno nije u mogućnosti dati preciznije informacije. “No, ono što možemo reći je da su reakcije klijenata vrlo pozitivne”, ističu. Na mrežnim stranicama RBA je, pak, objavljeno kako je ta banka primjenu fiksnog tečaja švicarskog franka za redovnu otplatu kredita produžila do 31. ožujka ove godine. Iz Hypo Alpe-Adria-Banke su, pak, odgovorili kako je konverziju kredita u švicarskom franku do sada nešto više od 92 posto njihovih klijenata koji su imale takve kredite. “Očekujemo da će većina zahtjeva za konverziju biti realizirana u prvom kvartalu, pri čemu napominjemo da su obračuni ionako napravljeni zaključno sa stanjem na dan 30. rujna 2015. godine”, kažu iz Hypo banke.

Ponuđeni izračun konverzije prihvatilo je i oko 95 posto klijenata Privredne banke Zagreb. Iz te banke ističu da su s procesom ugovaranja i izvršenja konverzija započeli 1. prosinca 2015. godine, tako da je do sada blizu 80 posto klijenata već dovršilo konverziju te kako očekuju da će tijekom siječnja to učiniti i ostali. I više od 90 posto klijenata Splitske banke prihvatilo je ponudu za konverziju, pri čemu iz te banke ističu da treba uzeti u obzir da je određeni broj klijenata preuzeo ponudu kasnije, pa još stignu prihvatiti ponudu tijekom ovog, a neki od njih i tijekom sljedećeg tjedna. Također, navode, određeni broj klijenata istaknulo je opravdane prigovore te im je ili će biti izmijenjena ponuda za konverziju, koju još stignu prihvatiti. “U svakom slučaju Banka na kraju procesa očekuje visoku stopu prihvaćanja konverzije od gotovo 100 posto te očekujemo kako ćemo tijekom ovog mjeseca i potpisati gro ugovora o konverziji. Kompletan proces konverzije, koji uključuje i sve kompliciranije situacije, kao i određene žalbe od strane klijenata, očekujemo da će biti završen najkasnije do kraja ožujka”, odgovaraju iz Splitske banke. OTP banka je, pak, odgovorila kako od ukupnog broja klijenata koji u toj banci imaju CHF kredit u otplati, njih svega 1,9 posto nije potpisalo izjavu o konverziji te kako vjeruju da će do 26. siječnja riješiti većinu zahtjeva za konverziju.

You may also like

0 comments