Glavna skupština zagrebačkog Francka će na sjednici sazvanoj za 30. lipnja odlučivati o isplati dividende od 10 kuna po dionici iz dijela zadržane dobiti 2009. godine, dok bi se veći dio prošlogodišnje neto dobiti ili 21,3 milijuna kuna unio u temeljni kapital, najavljuje se u pozivu za skupštinu objavljenom u Narodnim novinama.

Isplata dividende dioničarima od 10 kuna po dionici, prema prijedlogu Uprave Francka, izvršila bi se iz dijela zadržane dobiti 2009. godine, a isplatila bi se u roku mjesec dana od održavanja skupštine. Inače, to je znatno manji iznos dividende u odnosu na prošlu godinu kada je skupština odlučila o isplati dividende od 80 kuna po dionici i to iz zadržane dobiti 2010. godine.

Dioničari Francka na glavnoj će skupštini odlučivati i o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015., koja poslije oporezivanja iznosi 24,6 milijuna kuna. Uprava predlaže da se najveći dio, ili iznos od 21,3 milijuna kuna, unese u temeljni kapital, dok bi se manji iznosi od 1,2 milijuna kuna rasporedili u zakonske rezerve, a 2 milijuna kuna u zadržanu dobit.

Povećanje temeljnog kapitala za 21,3 milijuna kuna provelo bi se povećanjem nominalne vrijednosti dionica za 50 kuna. Tako bi svakoj od 427.170 redovnih dionica Francka nominalni iznos bio povećan sa sadašnjih 780 kuna, na 830 kuna. Prihvate li dioničari Francka taj prijedlog, temeljni kapital te tvrtke bio bi povećan s 333,2 milijuna kuna, na 354,5 milijuna kuna.

Na isti način je i prošle godine skupština odlučila o povećanju temeljenog kapitala Francka te je i tada on povećan za isti iznos kao što se predlaže i ove godine, za 21,3 milijuna kuna, a i to je povećanje provedeno povećanjem nominalne vrijednosti dionica za 50 kuna (sa 730 kuna na 780 kuna).

Related Posts