Korupcija na djelu? Netko u Srbiji favorizira strane ponuđače električne energije

Savet za borbu protiv korupcije pozvao je nadležne da ispitaju činjenicu da je Elektroprivreda Srbije (EPS) onemogućila domaća preduzeća da budu ponuđači na tenderu za nabavku “pametnih brojila” i na taj način omogućila stranim ponuđačima da pobede.

“Kvalifikatornim kriterijumima EPS je onemogućio domaća preduzeća da budu ponuđači, samostalno ili u konzorcijumu, što je protivno interesima društva i principima EBRD banke, koja finansira projekat”, navodi se u izveštaju tog saveta o nabavci IT i merne infrastrukture uređaja i instalacija za očitavanje struje, koji je 27. aprila dostavljen Vladi Srbije i Ministarstvu rudarstva i energetike. Ne samo da domaća privreda nije favorizovana, navodi Savet, nego je onemogućeno njeno učešće na tenderu. Savet stoga poziva nadležne da preispitaju da li je EPS definišući kriterijume za tender vredan 60 miliona evra, omogućio stranim ponuđačima da pobede na tenderu, eliminišući domaće proizvođače, a zatim i da u budućnosti odrade zamenu tri miliona brojila za 700 miliona evra.

Savet je u Izveštaju ukazao da su netačni navodi EPS-a da EBRD u postupku pojašnjenja, koje EPS izdaje u okviru tenderske procedure, diktira uslove tendera. Da bi proverio navode EPS-a, Savet je kontaktirao predstavnike EBRD-a i Evropske investicione banke (EIB), koja takođe učestvuje u finansiranju projekta. U odgovoru EBRD-a Savetu navedeno je da je tendersku proceduru sproveo EPS u skladu sa pravilima EBRD-a, a da je na klijentu da odredi uslove tendera, koje EBRD može da revidira ili da ih prihvati.

Iz EIB-a su odgovorili da banke-kreditori vrše verifikaciju tenderskih uslova koje je odredio EPS. EPS je, navodi se u saopštenju Saveta, definisao više uslova u tenderskoj dokumentaciji koji bitno ograničavaju konkurenciju i koncentrišu nabavku na jednog isporučioca. Izveštaj je, kako se navodi, urađen na osnovu predstavke građana u kojoj je istaknuto da je EPS, raspisivanjem tendera za nabavku IT i merne infrastrukture uređaja i instalacija, odnosno postavljenim tenderskim uslovima, ograničila konkurenciju i onemogućila učešće domaćim proizvođačima.

Vrata Elektroprivrede Srbije su otvorena za Savet za borbu protiv korupcije i sve državne organe koji žele da ispitaju ispravnost tenderskog postupka za nabavku “pametnih brojila”, saopštio je EPS reagujući na izveštaj tog saveta. EPS navodi da domaći proizvođači brojila mogu da učestvuju na tenderu za nabavku IT i merne infrastrukture i uređaja i dodaje: “Na taj tender, koji samo jednim delom uključuje i nabavku električnih pametnih brojila, prijavile su se četiri grupacije ponuđača, a od toga, u tri grupacije učestvuju domaći proizvođači”. Savet je, naime, ranije danas pozvao nadležne da ispitaju činjenicu da je EPS onemogućavanjem domaćih preduzeća omogućio stranim ponuđačima da pobede. “Po pravilima EBRD nije dozvoljena teritorijalna diskriminacija, što podrazumeva da EPS nije bio u mogućnosti da zabrani stranim kompanijama da učestvuju na ovom tenderu”, navodi se u saopštenju.

Projekat “EPS Metering“, čiji je deo ova nabavka, finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB), a glavni preduslov za odobravanje zajma je i poštovanje odredbi EBRD koje se odnose na propisivanje opštih uslova i pravila prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ističe se u saopštenju. EPS je uspeo da i pored vrlo striktnih pravila EBRD, umanji opšte evaluacione kriterijume na primer za godišnji promet, gde banka propisuje da ponuđač mora imati najmanje 2,5 puta veći promet od procenjene vrednosti posla, što bi u ovom slučaju značilo 145 miliona evra, EBRD je prihvatio EPS-ov predlog da to bude 75 miliona evra, kako bi se omogućilo učešće što više ponuđača. Tehnička specifikacija predstavlja sastavni deo tendera koja je pripremljena na osnovu Studije izvodljivosti koja je usvojena i odobrena na sednici Stručnog saveta 26. maja 2014, čiji su članovi pored predstavnika EPS-a, bili i predstavnici Instituta “Nikola Tesla“, Instituta “Mihajlo Pupin“ i Elektrotehničkog fakulteta. Saglasnost na tehničku specifikaciju dao je i EBRD i ocenio je kao izuzetno uspešno i kvalitetno pripremljenu. (Tanjug)