Končar grupa postala ispitno energetsko središte

Švedski div ABB
Končar grupa je dobila u petak akreditaciju za svoj Laboratorijski centar od osam laboratorija s ukupno više od 500 metoda ispitivanja. Akreditacija je uručena Končaru -Institutu za elektrotehniku, a čime je potvrđena njihova neovisnost i stručnost u pružanju laboratorijskih i terenskih ispitivanja.

Akreditaciju je predsjedniku Uprave Končar-Instituta za elektrotehniku Siniši Marijanu uručio v.d. ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) Tihomir Babić. Končarev Laboratorijski centar, osim za potrebe samih članica grupe, usluge će nuditi na tržištu u područjima visokonaponske i niskonaponske energetske opreme, svojstava materijala, utjecaja okoliša, elektromagnetske kompatibilnosti, električne sigurnosti, radijske opreme, plinskih uređaja, akustika, ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava materijala itd.

Kako je istaknu Marijan, ovo će im dati zamah na globalnom tržištu, jer danas onaj tko nije konkurentan na globalnom tržištu ne može više biti konkurentan ni u Hrvatskoj. Marijan je rekao i kako Institut ima i edukativnu ulogu – zajedno sa HGK i ministarstvima osvijestiti činjenicu da bez ispitivanja i certificiranja nema globalnog tržišta.

Istaknuto je i kako Laboratorijski centar, koji se prostire na 13 tisuća četvornih metara i ima 170 zaposlenika, ima dvostruki značaj – osigurava potporu gospodarstvu u razvoju novih proizvoda, a tržište osigurava u smislu kvalitete i sigurnosti proizvoda koji se na njega plasiraju. Jedan od najvjernijih korisnika Končareva laboratorija, koji je prve certifikate dobio 1999., je švedski energetski div ABB koji u Zagrebu atestira veliki broj svojih novih proizvoda.

You may also like