Knjiga: Sprječavanje korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika

Saborsko Antikorupcijsko vijeće prihvatilo je izvješće četvrtog evaluacijskog kruga o temi “Sprječavanje korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika”. Više članova Vijeća poduprlo je ideju da se, kad je riječ o sprječavanju sukoba interesa, sve informacije o svim dužnosnicima, uključujući i suce, objave na jednome mjestu.

Podupirem da se sve informacije o svim dužnosnicima prikupe na jednome mjestu i obrađuju na isti način, rekao je Frano Matušić (HDZ).

I Peđa Grbin (SDP) naglašava važnost nadzora javnosti. Treba prihvatiti kontrolu svih imovinskih kartica, koje trebaju davati i suci. Tu i te kako treba nadzor javnosti. Kad struka sama sebe kontrolira, često kolega štiti kolegu, rekao je Grbin, očito se referirajući na činjenicu da jedino imovinske kartice sudaca konrolira DSV i da javnost u njih nema uvid. Spomenuto izvješće sastavio je GRECO (Antikrupcijska grupa Vijeća Europe), a predstavio ministar pravosuđa Orsat Miljenić, navodeći da je Hrvatska dobila i 11 preporuka što treba popraviti, s tim da je glavnina u procesu udovoljavanja. Hrvatskoj se preporučuje da razvije kodeks ponašanja za saborske zastupnike, da detaljno uredi smjernice o sukobu interesa te da naglasak bude na prevenciji. GRECO predlaže transparetniji izbor predsjednika Vrhovnog suda i glavnoga državnog odvjetnika, u čemu veći utjecaj trebaju imati Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Vesna Fabijančić (SDP) je za ograničavanje mandata dvojice spomenutih dužnosnika. To su po prirodi stvari funkcije koje teško mogu biti dobro obavljene ako su doživotne, smatra zastupnica i dodaje da je nedovoljan naglasak stavljen i na primjenu etičkog kodeksa sudaca. Nedopustivo je, ističe, da predsjednik jednog županijskog suda smatra da ima dio života koji je privatan, nije svejedno s kim će piti kavu, ne može davati ocjene da je Ustavni sud politički, kao što nije prihvatljivo da predsjednik Vrhovnog suda kaže da takve izjave nisu uobičajene, ali da neće biti posljedica. GRECO upozorava i na percepciju javnosti o korumpiranosti pravosudnog sustava, no ministar Miljenić ističe da ta percepcija ne korespondira sa stvarnim događajima, da se s “problemom” percepcije susreću i druge zemlje te da će uvijek postojati.

Samo povećanje učinkovitosti može sniziti indeks percepcije korupcije, spora pravda je u izravnoj korelaciji s percepcijom korupcije, upozorava predsjednik Antikorupcijskog vijeća Vladimir Šeks. Ministar zdravlja Siniša Varga izvijestio je o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti njegova ministarstva. Među devet mjera je i uvođenje javne liste čekanja. Ta je mjera lani gotovo u cijelosti ispunjena. Uvedeno je i e-naručivanje, lani je bilo 43 tisuće naruždbi. Cijena lijekova od 2012. smanjena je u apsolutnom iznosu od dvije milijarde kuna, rekao je Varga, koji se pohvalio i znatnim uštedama postignutima sjedinjavanjem bolničkih nabava.

You may also like