Kanton Sarajevo pokušava riješiti problem duga BH-Gasu

Kompanija BH-Gas radi zaštite svojih potraživanja te osiguranja stabilnog snabdijevanja gasa za sve potrošače u Bosni i Hercegovini, podnijela je tužbu protiv Javnog preduzeća Sarajevogas Općinskom sudu u Sarajevu radi isplate neospornog akumuliranog duga, donosi FENA.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković ponovio je u izjavi Feni da je problem snabdijevanja gasom problem broj jedan u ovom kantonu. “Tih 50 miliona KM duga Sarajevogasa BH-Gasu najveći je problem Kantona Sarajevo. Tražimo modele za rješenje tog problema, a moguće je i da se zadužimo da ne bismo doveli u pitanje  sezonu grijanja”  podvukao je Konaković.

Najavio je da će se do tada raditi na racionalizaciji preduzeća “Toplane” i “Sarajevogas” te će se uskoro morati otvoriti priča o tarifnoj politici i cijenama isporuke “Toplana” jer to preduzeće proizvodi najveći problem. “Toplane” su zbog neekonomske cijene dužne Sarajevogasu, zbog toga je Sarajevogas dužan BH-Gasu što u konačnici prijeti da se paralizira isporuka ovog energenta ne samo Kantonu Sarajevo nego i cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine,  smatra Konaković.

Činjenica da su neki veliki proizvođači ovisni o ovom energentu i to ruskom gasu, kaže Konaković, dolazi se u situaciju da se vrlo ozbiljno u narednih nekoliko sedmica moraju povući potezi koji možda neće biti popularni. “S druge strane mora se voditi računa o socijalnim kategorijama koje bi bile najviše pogođene korekcijom cijene i u tom smislu vodimo sve aktivnosti” zaključio je premijer Konaković.

Iz BH-Gasa su naglasili da Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevogas na dan 19. juna duguje Društvu BH-Gas 56.660.991,24 KM, u koji iznos ne ulaze zakonske zatezne kamate u višemilionskom iznosu.

You may also like