Kako naplatiti selektirani otpad?

Isteklo je punih osam mjeseci otkad je zatvorena javna rasprava o Uredbi o komunalnom otpadu, a da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije donijelo taj dokument. Ta bi uredba trebala dati naputke lokalnim komunalcima kako da organiziraju i naplaćuju sakupljanje i odvoz otpada koji se primarno selekcionira na kućnom pragu.

Ta je uredba, koja slijedi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, trebala biti napravljena još najkasnije lani u srpnju, a iz nje bi se trebali generirati cjenici. Komunalci su u nabavu nove opreme za primarnu selekciju i odvoz otpada u tri godine uložili više od pola milijarde kuna, a drže da država puno više energije troši u uvjeravanje EU institucija da ne kasni sa svojim obavezama, nego u stvarno rješavanje problema. Novi list naglašava da i dalje ostaje neriješno pitanje zbrinjavanja bio-otpada jer u zemlji postoji samo sedam malih kompostiraona, koje zajedno ne mogu pokriti niti potrebe jednog manjeg grada. Ove godine u radu će se naći CGO Marišćina i Kaštjun, a rok za otvaranje ostalih CGO je 2018.