Rusi smatraju da bi Rusija rashode državnog proračuna trebala smanjiti u prvom redu rezanjem potrošnje na javnu upravu, priopćila je agencija VCIOM. U kolovozu 2016. za to se izjasnilo 36 posto ispitanika, dok je taj postotak u siječnju iznosio 49 posto.

Svaki šesti ispitanik slaže se s time da se u uvjetima krize treba štedjeti na kulturi, kinematografiji i medijima (18%), svaki deseti – na izdacima za sport (9%) i zdravstvo (8%). Ostale stavke rashoda za koje ispitanici smatraju da bi se mogli smanjiti odnose se na 4 do 7% ispitanika.

Polovica stanovnika Rusije (53%) smatra da se ne bi trebali smanjivati rashodi na zdravstvenu zaštitu. Jedna trećina ispitanika (31%) smatra da je potrebno zaštititi izdvajanja za znanost i obrazovanje (u siječnu je ta brojka iznosila 24%). Petina ispitanika smatra da se ne bi trebala smanjivati izdvajanja za nacionalnu obranu (22%) i komunalije (18%).  Istraživanje je provedeno 27. i 28. kolovoza 2016. na uzorku od 1600 ispitanika, piše Regnum.

 

Related Posts