Janaf predložio dividendu od 132 kune

Uprava i Nadzorni odbor Jadranskog naftovoda (Janaf) predlažu Glavnoj skupštini isplatu dividende iz dijela dobiti za 2015. godinu, u iznosu od 132,15 kuna po dionici, izvijestio je Janaf putem Zagrebačke burze.

Ta se odluka predlaže sukladno Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun, koju je donijela Vlada 12. svibnja ove godine.

Prema toj odluci, trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezna su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da 60 posto dobiti nakon oporezivanja za 2015. godinu uplate izravno u državni proračun, razmjerno paketu dionica odnosno državnog udjela u temeljnom kapitalu.

Ispunjavajući odluku Vlade Republike Hrvatske, Uprava i Nadzorni odbor Janafa stavili su van snage prethodno objavljeni prijedlog odluke o raspredu dobiti za poslovnu 2015. godinu te predlažu da se 60 posto neto dobiti preostale nakon izdvajanja za zakonske pričuve od 11,68 milijuna kuna, rasporedi na isplatu dividende.

Iznos predviđen za dividendu je 133,16 milijuna kuna ili 132,15 kuna po dionici. Preostalih 88,7 milijuna kuna od 233,58 milijuna kuna koliko je iznosila Janafova dobit za 2015. godinu, prema prijedlogu Uprave i nadzornog odbora ostavlja se za zadržanu dobit. Prema prethodnom prijedlogu iz ožujka ove godine, za dividendu je bilo predviđen 66,61 milijun kuna odnosno 66,10 kuna po dionici, 11,68 milijuna kuna za zakonske pričuve i 155,3 milijuna kuna za zadržanu dobit.

You may also like