JANAF nastavio s uspješnim poslovanjem

JANAF d.d., dioničko društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi, objavio je danas, 13. veljače 2015. godine, nerevidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (uključivo tromjesečne financijske izvještaje za četvrto tromjesečje 2014.).

U navedenom razdoblju, JANAF d.d. je ostvario bruto dobit u iznosu od 118,1 mil. kuna. Iskazana neto dobit, u iznosu od 114,4 mil. kuna, povećana je za 18,6% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi iznose 489,8 mil. kuna i veći su za 2,9% od ostvarenja prethodne godine i za 9,5% u odnosu na plan. Gotovo 60% prihoda od temeljne djelatnosti (transport nafte i skladištenje nafte i naftnih derivata) ostvareno je na inozemnom tržištu.

U 2014. završeni su veliki investicijski projekti na Terminalima Omišalj i Žitnjak u ukupnom iznosu od 642 milijuna kuna, a realizacijom navedenih projekata završen je veliki investicijski ciklus JANAF-a vrijedan ukupno milijardu kuna. I u ovoj 2015. godini JANAF nastavlja s investicijskim projektima vezanim uz gradnju podmorskog naftovoda otok Krk-kopno i Dogradnju Terminala Omišalj, koji će otvoriti nove šanse daljnjeg razvoja i uspješnog poslovanja JANAF-a s povećanjem skladištenja nafte i derivata te realizacijom projekta Jadranskog centra za skladištenja nafte i derivata na Omišlju.

You may also like