Janaf će ipak isplatiti dividendu, doznaje se iz najave za sjednicu Nadzornog odbora.

Temeljem Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015. godinu od 2.12.2014. godine (NN 142/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je 8.7.2015. godine Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN 76/2015). Sukladno navedenom Planu, 60% neto dobiti JANAF-a za 2014. godinu nakon umanjenja za zakonske rezerve preporuča se isplatiti dioničarima, odnosno rasporediti za isplatu dividendi.

Uvažavajući smjernice i odluke Vlade RH, a s ciljem usklade s navedenim Planom, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a stavili su na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. godine, izvan snage prethodno objavljeni prijedlog Odluke o raspredu dobiti za poslovnu 2014. godinu donesen na sjednici 20. ožujka 2015. godine te predlažu da se, unatoč značajnom investicijskom ciklusu u kojem se Društvo nalazi, manji dio dobiti u iznosu od 30.229.740,00 kuna reinvestira, tj. da se za isti iznos poveća temeljni kapital, a da se veći dio dobiti rasporedi na isplatu dividende (57.436.506,00 kuna) i povećanje zadržane dobiti (7.620.659,00 kuna).

Ispravljeni Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu bit će objavljeni 15. srpnja 2015. godine.

Related Posts