Janaf će isplatiti dividendu do 15. rujna

Redovna Glavna skupština Janafa održana je danas, 30. kolovoza 2016. godine, a kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 970.192 dionice na koje otpada 96,28 % temeljnog kapitala Društva, piopćeno je iz Janafa. 

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara te su usvojili sve prijedloge odluka koji su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu. Isti su sa 100% valjano danih glasova usvojili sve objavljene prijedloge Odluka, izuzev prijedloga Odluke pod točkom 7. koji je usvojen s 969.121 glasom. Protiv prijedloga Odluke pod točkom 7. dan je 1.071 glas.

Pod točkom 4. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je odluku da se dio dobiti Društva za 2015. u ukupnom iznosu 133.162.004,70 kn isplati dioničarima. Dividenda iznosi 132,15 kn po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 5. rujna 2016. upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 15. rujna 2016.

You may also like