Jadranska banka i u stečaju normalno radi

Otvaranjem postupka sanacije Jadranska banka iz Šibenika nastavlja s uobičajenim poslovanjem, pod vodstvom nove uprave koju imenuje Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, priopćila je u petak Hrvatska narodna banka.

“Naime, usprkos neispunjavanju regulatornih zahtjeva za kapitalom, Jadranska banka d.d. Šibenik ima jaku i stabilnu likvidnost, kao i pristup dopunskoj likvidnosti kod HNB-a”, navodi se u priopćenju objavljenom na mrežnim stranicama središnje banke.  DAB je u četvrtak, 8. listopada donio odluku o otvaranju postupka sanacije Jadranske banke, a u skladu s prijedlogom Savjeta HNB-a od 2. listopada.

Toj je odluci, objašnjavaju iz središnje banke, prethodilo usvajanje Sanacijskog plana od strane Savjeta HNB-a, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i DAB-a.  Sanacija Jadranske banke predložena je nakon što su ispunjeni uvjeti za njeno pokretanje prema Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, navode iz HNB-a.  Objašnjavaju kako je utvrđeno postojanje javnog interesa za nastavak funkcioniranja banke u značaju njezinih ključnih funkcija, u prvom redu za dostupnost kreditiranja te platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima u Šibensko-kninskoj županiji, kao i u zaštiti javnih sredstava.

Po podacima središnje banke, od ukupnih depozita stanovništva i gospodarskih subjekata u županiji, 34,4 posto se odnosi na Jadransku banku, a čak 50 posto ukupnih sredstava koje je cjelokupni bankarski sektor pozajmio trgovačkim društvima s područja ove županije dolazi iz Jadranske banke. U banci su krajem kolovoza ove godine građani imali otvoreno gotovo 25 tisuća računa za plaćanje, a njene poslovnice i bankomati čine 48 posto poslovnica svih banaka i 23 posto svih bankomata u županiji. “S obzirom da zamjena tih usluga ne bi bila moguća u kratkom roku, zatvaranje poslovnica i bankomata banke ugrozilo bi dostupnost sredstava na računima, kao i platnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, a time i nesmetano odvijanje gospodarske aktivnosti. Kada je riječ o zaštiti javnih sredstava, valja reći da bi u slučaju stečaja banke znatna sredstva mogla postati privremeno ili trajno nedostupna jedinicama lokalne i područne samouprave te pojedinim javnim poduzećima s područja Šibensko-kninske županije”, navodi se u priopćenju HNB-a.

DAB je danas objavio da je odlukom o otvaranju postupka sanacije imenovao sanacijsku upravu Jadranske banke u kojoj su Ivan Tomljenović, kao predsjednik sanacijske uprave, Ksenija Šrajer, kao članica, te Hrvoje Marić, kao pomoćnik sanacijske uprave. DAB, pak, izvršava ovlasti nadzornog odbora i glavne skupštine Jadranske banke.  Do imenovanja sanacijske uprave, na čelu Jadranske banke je od sredine lipnja ove godine bio Boris Teški, kao predsjednik Uprave, a zamjenica predsjednika Uprave bila je Lađana Antunac. Po posljednjim podacima Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD), najveći pojedinačni dioničari Jadranske banke su Podravka banka/Banka Alpinum AG s 11,85 posto dionica, Importanne Resort d.d. i Importanne d.o.o. s 9,81 posto odnosno 7,17 posto dionica, itd.

Inače, Jadranska banka spada među male hrvatske banke, njena aktiva je, prema podacima HNB-a, krajem lipnja ove godine iznosila 2,3 milijarde kuna, što je u ukupnoj imovini banaka u Hrvatskoj udio od 0,57 posto.  Po ranije objavljenim podacima o poslovanju banaka, Jadranska je banka na kraju lipnja ove godine iskazivala bruto dobit od 22,6 milijuna kuna, dok redivdirani podaci za prošlu godinu pokazuje da je njen gubitak na kraju 2014. iznosio 314,3 milijuna kuna.

Kako je u svojoj odluci objavio DAB, središnja je banka utvrdila da Jadranska banka ostvaruje gubitke te da je njezina imovina manja od obveza. Naime, prema procjeni HNB-a, kumulativni je gubitak Jadranske banke na kraju ožujka ove godine iznosio 322,16 milijuna kuna, dok je imovina banke u tom trenutku bila 25,3 milijuna kuna manja od ukupnih obveza. Pritom je utvrđeni kumulativni gubitak bio viši i od iznosa redovnog osnovnog kapitala banke, kao i od iznosa podređenog instrumenta uključenog u dopunski kapital, stoji u odluci DAB-a.

Također, naveli su iz DAB-a, središnja je banke utvrdila i da Jadranska banka nije ispunila supervizorske mjere postupnog dostizanja potrebne visine regulatornog kapitala, odnosno ukupne stope kapitala koje joj je HNB naložila još u veljači prošle godine. Naime, zbog neudovoljavanja zakonskim odredbama o adekvatnosti kapitala u Jadranskoj su banci već neko vrijeme bile poduzimane supervizorske mjere. Po podacima HNB-a, Jadranska banka je kraju lipnja ove godine imala stopu redovnog osnovnog kapitala i stopu osnovnog kapitala od po minus 2,01 posto (propisane su stope od 4,5 posto i 6 posto), a stopa ukupnog kapitala joj je bila minus 1,44 posto (propisana stopa je 8 posto).

You may also like