Izraelska tvrtka radi vjetroelektrane u Banatu

New Energy Solutions
Izraelska kompanija New Energy Solutions, koja je 2019. godine otvorila Vjetropark Kovačica, planira na istom područuju južnog Banata izraditi još jedan – Vjetropark Crepaja.

U Planu detaljne regulacije, kojeg je odjel za urbanizam Općine Kovačica stavio na rani javni uvid, navodi se da je cilj izrade plana stvaranje planskog temelja za izgradnju vjetrogeneratorskog postrojenja, kao i drugih energetskih postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Kako piše portal eKapija, predviđeno je da novi vjetropark ima 31 vjetroturbinu, svaku pojedinačne snage oko 7 megavata i trafostanicu adekvatnog napona i snage. Najveća visina vjetroturbine s lopaticom u gornjem položaju iznosi oko 230 metara, dok će ukupna snaga vjetroparka biti do 220 megavata.

Kako se navodi, prostor na kojem je predviđena gradnja vjetroparka nalazi se izvan građevinskog područja naselja i čini ga poljoprivredno zemljište s mrežom kanala za navodnjavanje njiva i mrežom seoskih cesta. U obuhvatu Plana je i zemljište javnih namjena – mreža javnih cesta i vodoprivredne površine, kanalska mreža za melioraciju s pojasom za održavanje kanala, kao i linijski infrastrukturni objekti.

Planom će se predvidjeti prometni pristup, preko postojećih seoskih i pristupnih cesti. Definirat će se trase i kapaciteti mreže infrastrukture nužne za neometani rad energetskog kompleksa. Kako se navodi, planirane su minimalne intervencije u prostoru u smislu dalje degradacije, kao i zaštita i primjena ekoloških načela u projektiranju i izgradnji.

Tehnološke cjeline u sklopu kompleksa vjetroparka su lokacije vjetrogeneratora, prostor kompleksa trafostanice, kabelska mreža, seoske i pristupne ceste, mjesto i način mogućeg priključenja dijela vjetroparka na srednjenaponski elektrodistribucijski sustav. U sklopu kompleksa vjetroparka predviđa se mogućnost postavljanja anemometarskih stupova, koji mogu biti privremeni ili trajni, a koji će služiti za mjerenje trenutnih karakteristika vjetra na području vjetroparka.

Kompanija New Energy Solutions je za potrebe izgradnje i rada Vjetroelektrane Kovačica, koja je u rujnu 2019. godine, nakon gotovo tri desetljeća postala prva potpuno nova elektrana priključena na električnu mrežu Srbije, izgradila i obnovila više od 40 kilometara cesta. Ukupna vrijednost ulaganja u Vjetropark Kovačica bila je 189 milijuna eura.

Taj vjetropark ima 38 instaliranih vjetroturbina, ukupne snage 104,5 megavata i proizvodi energiju za više od 68.000 kućanstava, čime utječe na smanjenje emisije CO2 za oko 250.000 tona godišnje. Izraelska kompanija New Energy Solutions, kako je za portal ranije istaknuo Maayan Sarig, menadžer za globalne projekte i razvoj, želi dugoročno biti prisutna u balkanskoj regiji. Plan detaljne regulacije novog vjetroparka, kojeg je pripremila tvrtka Untermolo iz Novog Sada, nalazi se na javnom uvidu od 28. svibnja do 11. lipnja ove godine, piše Poslovni dnevnik.

You may also like

0 comments