Izmjene zakona o obveznim odnosima u hitnoj saborskoj proceduri

U hitnu saborsku proceduru upućene su izmjene Zakona o obveznim odnosima kojima će se smanjiti zatezne kamate za 30%, odnosno 50%. – Za građane bi to značilo smanjenje s 12% na 8,14%, a za trgovačka društva s 15% na 10,14%, istaknuo je U mreži Prvog Hrvatskog radija ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

Dodao je da se željeni efekt bilo kakvih izmjena zakona ne postiže ako se zatezna kamata ne ruši. Problem je u ugovornim kamatama, rekao je predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček. “Zatezne kamate se mogu regulirati, i to je u redu da ih država želi regulirati. Činjenica je da su one u Hrvatskoj najviše u EU-u zbog pogrešnog prijevoda još iz 2005., 2006. kada se donosio Zakon o obveznim odnosima. Tada su povezane ugovorne i zatezne kamate. To nema nijedna europska zemlja.”.