Home Hrvatska Izglasane izmjena statuta grada Vukovara

Izglasane izmjena statuta grada Vukovara

by admin

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ), nakon što je na sjednici Gradskog vijeća izglasana odluka o izmjeni Statuta Grada Vukovara, izjavio je na konferenciji za novinare da se izmjenama “pružaju maksimalna prava pripadnicima srpske nacionalne manjine u Vukovaru, ako se uzmu u obzir životne činjenice i faktične okolnosti u gradu”.

“Imajući u vidu činjenicu da je primarni problem Vukovara slaba gospodarska aktivnost i važnost Vukovara kao simbola hrvatske borbe za nezavisnost, dužan sam naglasiti da je Vlada umjesto pomoći u rješavanju gorućih problema svih građana grada Vukovara ishitreno, nepotrebno i zlonamjerno nametnula problematiku koja je urodila masovnim prosvjedima, neredima, dodatnim razjedinjenjem i prikupljanjem 680.000 potpisa za referendum”, kazao je Penava.

Ishitrenost je potvrdio i sam vukovarski SDP koji svojim amandmanom odjednom predlaže odgađanje primjene prava na dvojezičnost za iduće dvije godine, iako je premijer Zoran Milanović izjavio kako odgađanja primjene zakona nema, a u tome ga je pratio i ministar uprave Arsen Bauk najavljujući svečano postavljanje ploča, ustvrdio je Penava.

Ne želeći odgovarati na pitanja novinara, Penava je Vladu pozvao da “prestane otežavati život Vukovarcima i pridruži se gradskim vlastima pri otvaranju slijedeće tvornice u Vukovaru”. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Gavrić (HDZ) poručio je da su izmjenama Statuta gradske vlasti ispoštovale odluku Ustavnog suda te se sada mogu okrenuti gospodarskom razvoju. Vladu je optužio da je Vukovaru nametnula problem dvojezičnosti i ustvrdio da i Vukovarci srpske nacionalnosti žele da se “trakavica oko dvojezičnosti” što prije završi.

Na pitanje novinara misli li da će Vlada zbog izmjena Statuta donijeti odluku o raspuštanju Gradskog vijeća, rekao je kako smatra da do toga neće doći, a posljednju riječ o zakonitosti izmjena Statuta daje Ustavni sud. Klub vijećnika SDSS-a predložio je vlastiti prijedlog izmjena gradskog Statuta koji većinom glasova nije usvojen, a Klub ga nije niti detaljno obrazložio, no iz rasprave moglo se nazrijeti da je SDSS-ov prijedlog predviđao punu primjenu dvojezičnosti u Vukovaru.

Amandmane na izmjene Statua podnio je Klub vijećnika SDP-a, ali ih je tijekom sjednice povukao pa nisu niti obrazloženi a, po tvrdnjama Penave, predviđali su odgodu prava na dvojezičnost na dvije godine. Izmjenama Statuta gradskim vijećnicima jamči se službena komunikacija na svom jeziku te radni materijali na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu vezani uz sjednice Vijeća, uz uvjet da to i zatraže. Građanima srpske nacionalnosti gradske vlasti obvezuju se izdati pojedine pravne akte, isprave ili propise na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, i to isključivo na osobni zahtjev, te omogućiti korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava sastavljenih na području Hrvatske i kad su sastavljene na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Izmjenama se također obvezuje Gradsko vijeće da razmatra u listopadu svake godine dostignuti stupanj “razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, te da u skladu s raspravljenim i donesenim zaključcima donosi odluku o mogućnosti, odnosno potrebi proširivanja opsega osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Vukovaru novim pravima”.

Gradsko vijeće se obvezuje i da svake, a najkasnije svake druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom se pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Vukovara priznaju prethodno dogovorena nova prava.

Kolektivna prava srpske nacionalne manjine na području Vukovara, poput prava na dvojezične natpise ustanova, ulica ili trgova osigurat će se kada se steknu uvjeti za to. To znači da do daljnjega u Vukovaru nisu predviđeni dvojezični natpisi naziva gradskih ustanova, institucija, ulica i trgova. Izmjene Statuta ne tiču se dvojezičnih tabli postavljenih na državnim ustanova i institucijama u Vukovaru jer su one u nadležnosti države, a ne Grada Vukovara.

Related Posts