Izdvajanje Funkcionalne cjeline FC Distribucija u posebnu kompaniju šalje se pozitivan signal potencijalnim novim snabdjevačima električne energije i poboljšava klima za njihov dolazak, ocijenili su iz Regulatorne agencije za energetiku RAE.

“Samo izdvajanje FC Distribucija u posebnu kompaniju neće samo po sebi obezbijediti povoljno okruženje za pojavu novih snabdjevača, već će se to desiti samo ako nova kompanija svoje djelatnosti vezane za tržište bude obavaljala na kvalitetan način”, kazali su za agenciju MINA-business predstavnici RAE. Skupština akcionara Elektroprivrede EPCG trebalo je da na sjednici 27. aprila donese odluku o izdvajanju FC Distribucija u zasebno društvo sa ograničenom odgovornošću pod imenom Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS, ali je Odbor direktora, na predlog menadžmenta, odlučio da je povuče iz dnevnog reda.

Kada se govori o vezi između izdvajanja dosadašnje FC Distribucija iz jedinstvene EPCG i pojave novih snabdjevača, iz RAE su objasnili da treba imati u vidu da shodno Zakonu o energetici distributivna kompanija obavlja značajan dio poslova vezanih za maloprodajno tržište, kao što su izrada profila potrošnje, mjerenja energije, obrada i dostavljanje prikupljenih podataka, isključivanje neplatiša itd. “Zato razdvajanje operatora distribucije od EPCG koja se bavi i snabdijevanjem svakako predstavlja neophodan uslov za postojanje zdravog i konkurentnog maloprodajnog tržišta električne energije”, rekli su iz RAE.

Potrebno je, kako su dodali, osigurati da operator distribucije, sa aspekta nediskriminatornosti, ima isti tretman prema svim snabdjevačima, a to je jedino moguće obezbjediti upravo razdvajanjem distributera od snabdjevača. Tržište električne energije je za domaćinstva otvoreno od početka prošle godine, međutim do sada nema interesovanja za nove javne snabdjevače na tržištu Crne Gore.

Osim EPCG, koja je do usvajanja novog Zakona o energetici bila javni snabdjevač, djelatnošću snabdijevanja bavio se samo Montenegro Bonus koji je do marta ove godine snabdijevao Kombinat aluminijuma KAP. “Dalji razvoj konkurencije u snabdijevanju, odnosno pojavu novih snabdjevača u Crnoj Gori je teško prognozirati, jer to zavisi od daljih kretanja na veleprodajnom tržištu električne energije, prije svega u regionu”, rekli su iz RAE.

Predstavnici regulatora su ocijenili da su cijene električne energije na berzama u regionu, na dnevnom nivou i za naredne dvije do tri godine, dostigle najniži nivo u posljednjih nekoliko godina, čime se stvaraju povoljniji uslovi za pojavu novih snabdjevača koji će obavljati djelatnost po tržišnim uslovima. “Smatramo da će i pored činjenice da je Crna Gora malo tržište, sa strukturom i obimom potrošnje koja je možda manje interesantna i koja ne garantuje željeni profit, doći do pojave snabdjevača koji će imati želju i naći interes da počnu sa poslovanjem u Crnoj Gori”, rekli su iz RAE.

U RAE očekuju da se konkurencija u snabdijevanju prvo razvije na većim tržištima u okruženju koja su zahvalnija i izazovnija sa aspekta mogućnosti plasiranja većih količina energije, a time i veće zarade. “Jasno je da se radi o stvarima koja se tiču prevashodno komercijalnih interesa potencijalnih snabdjevača. Glavno je da se stvore neophodni preduslovi koji omogućavaju pojavu i normalno funkcionisanje maloprodajnog tržišta električne energije, a tada će pitanje pojave novih snabdjevača biti pitanje vremena”, zaključili su iz RAE.

Related Posts