Investitori iz Kine ulagat će u drvnu industriju Crne Gore

Pogdorica – Članovi državne delegacije Narodne Republike Kine, nakon posjete Crnoj Gori, izrazili su očekivanje da će kineski investitori biti zainteresovani za ulaganja u sektor drvoprerade, s obzirom na potencijale u crnogorskom šumarstvu i povoljan poslovni ambijent u toj oblasti.

Kineska delegacija, zajedno sa predstavnicima Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, posjetila je prethodnih dana opštine Mojkovac, Rožaje i Žabljak. Tom prilikom obišli su neke od drvoprerađivačkih pogona i u razgovoru sa predsjednicima opština i njihovim saradnicima sagledali resurse i kapacite u sektoru šumarstva i drvne industrije na tim područjima. Prema riječima generalnog direktora Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Adema Fetića, predstavnici administracije za šumarstvo u NR Kini upoznati su sa šumskim resursima Crne Gore, raspoloživim količinama drvne biomase i uslovima korišćenja. U predstavljene podatke uvjerili su se i na terenu.

“Zajedno sa predsjednicima  opština Rožaje, Mojkovac i Žabljak upoznali smo goste sa potencijalima korišćenja šuma i mogućnostima investiranja u razvojne programe u oblasti prerade drveta. Predstavljene su im i mogućnosti da dobiju podsticaje i olakšice za korišćenje  postojećih kapaciteta za preradu drveta, koji nijesu u funkciji, ili za dobijanje lokacija u okviru biznis zone. U okviru posjete opštini Žabljak, delegacija je upoznata sa potencijalnim količinama drvne mase koja bi bile predmet eventualnih koncesionih ugovora sa stranim investitorima. Saopštene su i mogućnosti za kupovinu postojećih preduzeća koja su se bavila drvopreradom, kao i izgradnju novih kapaciteta, uz davanje olakšica od strane lokalne uprave i Vlade Crne Gore”, kaže Fetić.

Predstavnici kineske delegacije izrazili su zadovoljstvo posjetom i iskazali namjeru da mnogočlanoj asocijaciji privrednih kompanija Kine dostave informaciju o povoljnim uslovima za investicije ove vrste u Crnoj Gori. Oni su, ujedno, izrazili i očekivanje da će biti interesovanja kineskih kompanija za investiranje u drvnu industriju, s obzirom na prepoznatljiv kvalitet drvne mase u našim šumama.

Pozitivne utiske o crnogorskim potencijalima u ovoj oblasti predstavnici kineske delegacije saopštili su tokom susreta sa ministrom Ivanovićem. Ministar je dodatno upoznao goste sa potencijalnim mogućnostima i uslovima stranih ulaganja u Crnu Goru i naglasio da su pored investicija koje omogućavaju povećanje obima drvne mase za Crnu Goru važni projekti na unapređenju zaštite šuma od šumskih bolesti i investicije za korišćenje drvne biomase, kao i naučnoistraživačkog projekti. “Kao mala zemlja moramo voditi računa o resursima. Ne možemo samo rezati trupce, već je potrebno obnavljanje drvne mase koju koristimo. Pored nove sadnje, moramo se više fokusirati na preradu drveta u Crnoj Gori i povećanje dodatne vrijednosti. Za tako nešto potrebni su nam znanje i tehnologija. Dogovorili smo sa kineskom delegacijom potpisivanje memoranduma o saradnji koji treba da stvori osnov za dalju saradnju u navedenim oblastima”, kazao je minstar Ivanović.