Industrijska proizvodnja pala 11 mjesec za redom

Daljnji pad od 1.3 posto
Podaci za rujan zaokružili su statistiku za treće tromjesečje pri čemu je zabilježen pad od 1,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (kalendarski prilagođeni indeksi).

Prema posljednjim podacima DZS-a, unatoč mjesečnom rastu nastavljen je godišnji pad obujma industrijske proizvodnje koji kontinuirano traje od studenog prošle godine. Naime, prema kalendarski prilagođenim podacima, obujam industrijske proizvodnje u rujnu 2020. bio je niži za 1,1% u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Na mjesečnoj razini, prema sezonski i kalendarski prilagođenim indeksima, zabilježen je mjesečni rast od 1,7%. Podaci za rujan zaokružili su statistiku za treće tromjesečje pri čemu je zabilježen pad od 1,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (kalendarski prilagođeni indeksi). Prema istim indeksima, promatrano kumulativno, ukupna industrija u prvih je devet mjeseci 2020. zabilježila pad od 4,7% u odnosu na isto razdoblje lani.

Prema kategorijama GIG-a, doprinos godišnjem padu zabilježen je u kategorijama Trajni proizvodi za široku potrošnju (-9,2%) te Netrajni proizvodi za široku potrošnju (-8,5%) koja kontinuirano bilježi negativne stope rasta od ožujka ove godine. S druge strane, ostale kategorije zabilježile su godišnji rast (Intermedijarni proizvodi (0,8%), Energija (0,4%) te Kapitalni proizvodi (11,1%)).

Promatrano prema djelatnostima, prerađivačka industrija koja čini preko 80% ukupne proizvodnje nastavila je padati na godišnjoj razini dvanaesti mjesec za redom te je uz pad od 1,7% u kolovozu, blago usporila na -1,5% u rujnu. U djelatnostima prerađivačke industrije većina kategorija zabilježila je negativne vrijednosti, pri čemu je najsnažniji godišnji pad zabilježen kod kategorije Proizvodnja odjeće (-29,0%).

Uz prerađivačku industriju, godišnji pad nastavljen je i kod Rudarstva i vađenja (-15,2%) koji uz manja odstupanja traje još od kolovoza 2016. U djelatnostima Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, u rujnu je zabilježen rast od 5,8%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u rujnu veći je za 0,3% u usporedbi s kolovozom, dok je u usporedbi s rujnom prošle godine manji za 2,9%.

Promotrimo li u kumulativni izraz (od siječnja do rujna), ukupan broj zaposlenih u industriji niži je za 3,0% u odnosu na isto razdoblje lani dok je već spomenuti pad obujma proizvodnje (prema kalendarskim indeksima) u istom razdoblju iznosio 4,7%. Prema tome, proizlazi da je proizvodnost rada u promatranom razdoblju posljedično zabilježila pad od 1,0% u usporedbi s istim razdobljem lani.

Podaci o kretanju industrijske proizvodnje u rujnu potvrdili su očekivanja o nastavku negativnih godišnjih stopa koje traju od studenog 2019. godine. Kontrakcija domaće potražnje kao i niži izvoz robe i u nastavku će se godine odražavati kroz negativne godišnje stope rasta industrijske proizvodnje. Tijekom 2021. očekujemo oporavak industrijske proizvodnje, ali niska konkurentnost i produktivnost domaće industrije te razina tehnološke intenzivnosti ostat će glavna prepreka snažnijem razvoju i višim stopama rasta, donose RBA Analize.

You may also like