INA u Beču potpisala više valutni revolving kredit

INA je potpisala ugovor o dugoročnom viševalutnom revolving kreditu u iznosu od 300 milijuna USD. U ime Ine ugovor su potpisali g. Zoltán Áldott, predsjednik Uprave, i g. Niko Dalić, član Uprave. Kredit, koji je realiziran na domaćem i međunarodnom tržištu, koristit će se za opće korporativne svrhe. Dospijeće kredita je tri godine, s opcijom produženja za 1+1 godinu, a trenutna razina marže u novom kreditu je 165 baznih bodova.

Kreditori ovog kredita su sedam bankovnih grupacija koje zastupaju i međunarodne i domaće banke, među kojima su ovlašteni glavni ugovaratelji: CIB Bank Ltd. / VUB Banka / Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d. / Société Générale S.A. i Zagrebačka banka / UniCredit Group. Ostale banke koje sudjeluju u kreditu su OTP Bank Plc., ING Bank N.V. i Raiffeisenbank Austria d.d. / Raiffeisen Bank Zrt.

„Kredit će se koristiti za opće svrhe financiranja te su njegovi uvjeti korištenja značajno poboljšani u odnosu na uvjete “club“ ugovora o kreditu iz 2013. godine. Dugoročno financiranje po tako konkurentnim uvjetima osigurat će nastavak realizacije naših poslovnih ciljeva, ostvarujući na taj način i dugoročno održivi rast, te će osnažiti Inu u odnosu na ključne konkurente iz regije. Ponosni smo i na činjenicu da je naša kompanija i dalje prepoznata kao pouzdan partner i na međunarodnim i na domaćim financijskim tržištima.“ – rekao je g. Áldott ovom prilikom.

Ovlašteni glavni ugovaratelji, CIB Bank Ltd. / VUB Banka / Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d. / Société Générale S.A. i Zagrebačka banka / UniCredit Group pozdravili su Inine napore za podizanjem sredstava na međunarodnom i domaćem kreditnom tržištu s ciljem zadržavanja održive i zdrave financijske podrške za dugoročno poslovanje i rast kompanije. „Prepoznajemo Ininu snagu i podržavamo nastojanje da nastavi biti cijenjen igrač na tržištu jugoistočne Europe. Zadovoljstvo nam je surađivati s takvim kompanijama i biti u mogućnosti pružiti financijsku potporu za postizanje ambicioznih ciljeva.“ – rekao je g. Jozef Sikela, član Upravnog odbora Erste Group Bank AG, predstavnik koordinatora kreditne transakcije.

You may also like

0 comments