INA pripojila društvo INA Adria

Za burzu
 Ina je izvijestila da je Zajednički plan prekograničnog pripajanja sklopljen dana 01.06.2020. između Ine d.d. i društva INA Adria B.V., društvo s ograničenom odgovornošću osnovano po nizozemskom pravu dana 02.06.2020. predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Kako je Ina d.d. jedini član Pripojenog Društva, sukladno čl. 549.f st. 1., za pripajanje se nužno ne traži odobrenje glavne skupštine Društva Preuzimatelja. Dioničari Društva Preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva Preuzimatelja imaju pravo podnijeti upravi Društva Preuzimatelja zahtjev za sazivanje glavne skupštine Društva Preuzimatelja, koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje, najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave ove obavijesti.

Obavještavaju se dioničari da je Zajednički plan pripajanja i dokumentacija propisana čl. 549.f st. 1. ZTD-a dostupna na uvid u poslovnim prostorijama INA, d.d.

You may also like

0 comments