Imunološkom će zavodu država plaćati za njegov posao

Matične serije virusa koje je razvio Imunološki zavod ostaju u državnom vlasništvu i predstavljat će javno dobro, a uz određenu naknadu čuvat će ih Imunološki zavod. Stoji to u ovotjednoj odluci Vlade o načinu čuvanja matičnih serija virusa IMZ-a, nakon koje se očekuje Vladino izjašnjavanje o ponudi inicijative Visia Croatica za preuzimanje Imunološkog zavoda. Virusi se daju Imunološkom zavodu na čuvanje bez prava otuđenja i opterećenja, uz osiguranje djelotvornog sustava kvalitete u skladu s dobrom proizvođačkom praksom. IMZ se obvezuje na čuvanje virusnih sojeva pažnjom dobrog gospodarstvenika, a Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) povjerene su vlasničke ovlasti u odnosu na državnu imovinu.

IMZ će tako s DUUDI-jem u roku od osam dana sklopiti ugovor o čuvanju državne imovine, kojim će se odrediti i posebna naknada za čuvanje. U cilju zaštite državnog vlasništva, pristup matičnim serijama virusa bit će moguć samo uz prisutnost inspektora Ministarstva zdravlja, piše Novi list. Imunološki zavod raspolaže iznimno vrijednim cjepivima, pa je tako, primjerice, soj cjepiva Edmonston–Zagreb, prema stavu Svjetske zdravstvene organizacije najbolje svjetsko cjepivo protiv ospica, a IMZ je razvio i druga cjepiva. Odluka Vlade o zaštiti cijepnih sojeva neće od IMZ-a odvratiti potencijalne investitore, tvrde u Visiji Croatici, gdje kažu kako je krajnje vrijeme da se Vlada odredi prema njihovoj ponudi i odluči o sudbini IMZ-a. “Pozdravljamo odluku Vlade, to je dobar put prema konačnom rješenju. Nesporno je da su virusi u vlasništvu države i da ih čuva IMZ. Od početka je bilo jasno da oni nisu u temeljnom kapitalu i da nisu predmet prodaje, pa smatramo da proces odlučivanja o našoj ponudi nije ni trebalo zbog toga zaustavljati”,  kaže Đuro Lubura, glasnogovornik inicijative. Dobro je, kaže, da virusi ostaju na čuvanju IMZ-u, te da će se to napokon i plaćati, jer ih IMZ već dva desetljeća čuva besplatno. Na Vladi je sada da donese odluku hoće li prihvatiti ponudu inicijative Visia Croatica ili će poništiti natječaj za prodaju udjela u IMZ-u.

“Ako prihvate našu odluku, primit ćemo se posla i uložiti u opstanak IMZ-a, a ako ponište natječaj, očekujemo da to učini država. Naš je jedini cilj od početka bio opstanak Imunološkog zavoda” ,poručuje Lubura. Radnici IMZ-a na rubu su očaja, jer će im za koji dan poslodavac dugovati već pune četiri plaće. Nadaju se brzoj Vladinoj odluci, jer ova, kažu, nije promijenila baš ništa. Logično je da virusi ostanu u vlasništvu države i da ih mi čuvamo. Ne znam tko bi to drugi uopće mogao – komentira Lidija Jagarinec, sindikalna povjerenica Sindikata EKN-a. Dobro je, kaže, da će zavod za to dobiti bar neki novac. “Čuvanje se plaća i kod vulkanizera, a porezni obveznici plaćaju čuvanje Sanaderovih i Vidoševićevih slika. Ne vidim zašto se ne bi plaćalo i čuvanje virusa”, zaključuje Jagarinec.

You may also like