Nakon što su prošloga tjedna fond Advent International i EBRD službeno postali (80- i 20-postotni) vlasnici Hypo Group Alpe Adria, a što je mreža Hypo banke u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, novi glavni izvršni direktor Nijemac Ulrich Kissing predstavio je planove. On je rekao da je za vlasnike investicija u Hypo obećavajuća jer vjeruju u regiju i njezin rast, a i za banku vide mogućnosti za održivi i stabilan rast.

Banka će se fokusirati na poslovanje sa fizičkim osobama i malim i srednjim poduzećima i pritom namjerava uspostaviti međunarodne standarde poslovanja unutar grupe sa nultom tolerancijom za odstupanje od njih. “To će biti disciplinirano i inteligentno ovladavanje rizikom”, najavio je prvi čovjek grupe koja će sjedište i dalje imati u Klagenfurtu.

Kazao je kako su naučene lekcije iz prošlosti i više se neće ponoviti iste greške. Povećanja tržišnog udjela po svaku cijenu neće biti, planira se profitabilan i održiv rast. U svakom slučaju, neće se financirati nekretninski projekti, naveo je Kissing. Predsjednik Nadzornog odbora Grupe Marko Voljč je rekao da banka ima velike mogućnosti u regiji. Po njegovom mišljenju, prednost u odnosu na konkurente je u tome što je, za razliku od njih, banka fokusirana na poslovanje u regiji.

“Hypo je ovisan samo o tome kako će raditi ovdje i kako će biti uspješna ovdašnja ekonomija”, rekao je on. S obzirom na finacsijsku situaciju, u kojoj je sada banka – pokazatelj Tier-1 je 21 posto, 12 posto loših kredita, više od dvije milijarde eura raspoloživog kapitala – i činjenicu da se prodajom izvukla iz ograničenja regulatora, najavljuje se, između ostalog, financiranje više projekata.

Related Posts