HUP uštedio vrijeme uvoznicima i distributerima goriva

HUP- Udruga energetike je u srpnju izradila „Vodič o identifikaciji kompatibilnosti odgovarajućeg goriva i vozila za cestovni promet“ koji je smjernica za primjenu obveze dodatnog označavanja goriva i vozila temeljem Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (014/94/EU).
 Obveza dodatnog označavanja goriva i vozila stupa na snagu 12. listopada 2018. godine. Nova standardizacija označavanja goriva trebala bi biti pomoć potrošačima da lakše prepoznaju gorivo koje odgovara njihovom vozilu.

„HUP je pravovremenom pripremom materijala omogućio distributerima goriva i uvoznicima vozila dodatno vrijeme koje im je potrebno za prilagodbu poslovanja. Htjeli smo osigurati da novi propis bude jednoznačan i razumljiv te da tvrtkama ne stvara dodatne nepotrebne troškove.“ – istaknula je Marija Šutina, direktorica HUP- Udruge energetike.

Europska unija odredila je nove zahtjeve za dodatno označavanje goriva na vozilima i na postajama za punjenje goriva te podržala reviziju pratećih normi za označavanje. Tako će se od listopada 2018.g. u državama članicama EU i članicama CEN-a pojaviti jedinstvene i usklađene oznake za goriva na novoproizvedenim vozilima, u priručniku vlasnika vozila te na svim javnim postajama za punjenje benzinskih, dizelskih i plinovitih goriva.

Obvezne identifikacijske oznake su: krug za motorne benzine, kvadrat za dizelska goriva i romb za plinovita goriva. One su samo vizualno pomagalo potrošačima prilikom provjere da su ispravno odabrali odgovarajuće gorivo za svoje vozilo te neće zamjeniti dosadašnji način označavanja kvalitete ili komercijalni naziv goriva.

Uz Vodič, pripremljen je i dokument „Pitanja i odgovori“  za distributere goriva i za potrošače (dokument su na europskoj razini pripremili ACEA, ACEM, Fuels Europe i UPEI-  organizacije koje predstavljaju europske proizvođače vozila, europske rafinerije i distributere goriva). Vodič koji je izradila Hrvatska udruga poslodavaca je dostupan na web stranicama HUP-a, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te HAK-a.

Marija Šutina, mba direktorica je HUP- Udruge energetike, HUP- Udruge metalne industrije i HUP- Udruge elektroindustrije u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Koordinator je Povjerenstva za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene pri Gospodarsko- socijalnom vijeću. Aktivna je u projektu smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva definiranog Nacionalnim programom reformi Vlade RH.

Vodi i/ili sudjeluje u projektima koji su fokusirani na rješavanje problema neusklađenosti tržišta rada s potrebama industrije, odnosno na jačanje konkurentnosti- skillME/ vještine u metalnoj industriji i elektroindustriji; Cemeko/ Centar metalskih konpetencija u suradnji sa Sindikatom metalaca Hrvatske-IS; THINGS+/ uvođenje inovativnih usluga u proizvodnim tvrtkama.

Prije prelaska u HUP, 15 godina je radila u realnom sektoru kao direktorica marketinga i prodaje u tvrtki iz sektora trgovine te kao generalna direktorica u proizvodnoj tvrtki.

You may also like

0 comments