HUP priprema reformu javne nabave

Hrvatska udruga poslodavaca pripremila je prijedlog reforme sustava javne nabave koji će predstaviti socijalnim partnerima i nadležnim tijelima. U posljednjoj fazi je i priprema prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi u čiju je izradu HUP uključio i zajednicu udruga županija, gradova i općina kao korisnike postupka. S tom je namjerom u prostorijama HUP-a održan sastanak Radne skupine na kojem je bilo prisutno više od 40 predstavnika poslodavaca, lokalne uprave i samouprave.

Svi sudionici sastanka suglasili su se da je postojeći Zakon o javnoj nabavi nužno mijenjati kako bi se otklonile uočene manjkavosti te kako bi se omogućilo unapređenje sustava javne nabave u interesu svih – i onih koji na taj način nabavljaju robu i usluge te gospodarskih subjekata koji sudjeluju u postupcima javne nabave, a prije svega u interesu svih poreznih obveznika.

Ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj godišnje iznosi oko 42 milijarde kuna što predstavlja oko 12% BDP-a. U javnoj nabavi sudjeluje oko 1.700 naručitelja i oko 5.000 ponuditelja koji godišnje sklope oko 22.000 javnih ugovora.

Kriterij odabira prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi u hrvatskoj je praksi zastupljen sa svega 0,95% dok je isti kriterij na razini Europske unije zastupljen u 80% ugovora o javnoj nabavi. Prema procjenama, u Hrvatskoj se i do 20% postupaka javne nabave provodi se na nedovoljno transparentan način. Drugim riječima, i do osam milijardi kuna javnoga novca godišnje se potroši na nedovoljno transparentan način. Jedna od preporuka koje je Hrvatska dobila od Europske komisije u okviru Europskog semestra je mudrija uključenost države u gospodarstvo uz izričito navođenje potrebe sprečavanja korupcije u javnoj nabavi te poduzećima u državnom vlasništvu, kao i jačanje transparentnosti i učinkovitosti javne nabave na središnjoj i lokalnoj razini.

HUP sustavno upozorava na potrebu da se sustav javne nabave od kriterija najniže cijene koji potiče na zlouporabu i korupciju mora okrenuti kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude uz uvođenje kvalitetnih postupaka kontrole i veću transparentnost sustava. Među razlozima nužne promjene sustava javne nabave HUP navodi i činjenicu da je ovakav sustav i značajan generator nelikvidnosti jer su njime obuhvaćene zdravstvene institucije čiji se rokovi plaćanja protežu na više od 300 dana.

Predstavnici HUP-a te lokalne i regionalne uprave i samouprave koji su bili prisutni na sastanku složili su se kako je potrebno žurno eliminirati manjkavosti sustava javne nabave, a svi prisutni složili su se da, budući se radi o vrlo zahtjevnom sustavu, u kojem zaista najvažniji resurs predstavljaju ljudi i njihovo znanje, dio problema u sustavu mogao bi se riješiti osnivanjem centara za specijalistička znanja za područje javne nabave.

HUP će nakon usuglašavanja stavova oko prijedloga izmjena Zakona o javnoj nabavi kao i prijedloga na koji način sustav ojačati boljom kontrolom, s njima upoznati sve relevantne institucije, ministarstva i Vladu kako bi se kroz široku međuresorsku suradnju donijelo što kvalitetnije rješenje i omogućilo uvođenje odgovornijeg i transparentnijeg modela javne nabave.

You may also like

0 comments