Hrvatski sabor u srijedu o Zakonu o državnim službenicima

Hrvatski sabor u srijedu zasjedanje nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o državnim  službenicima kojima bi se trebalo ojačati administrativne kapacitete te pojednostaviti i ubrzati zapošljavanje na poslovima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 “Kod zapošljavanja službenika na poslovima vezanim uz europske fondove predlažu se izuzeci u primjeni zakona, a sve u cilju ubrzavanja poslova zapošljavanja službenika na tim poslovima i to tako da zapošljavanje nije potrebno predvidjeti u planu prijema u državnu službu, da postupak po žalbi je hitan postupak, tako da je Odbor za državnu službu obvezan odlučiti po žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe.

  Služba je na određeno vrijeme za potrebe rada na projektu koji se financira iz EU fondova i EU programa, i može trajati cijelo vrijeme projekta, a ne do godinu dana kako je do sada.”, pojasnio je predložene zakonske izmjene potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić.

You may also like