Hrvatska saznanja o održivosti otoka mogu biti za izvoz

Saznanja i tehnologije iz Hrvatske na području održivosti otoka mogli bi postati izvozni proizvod te bi se mogli primjenjivati na otocima izvan Hrvatske na Sredozemlju, pa i drugdje u svijetu, rekao je predsjednik udruge “Eko Kvarner” Vjeran Piršić na konferenciji za novinstvo u subotu u sklopu 3. konferencije o održivom razvoju malih otoka na Mediteranu, koja se održava u Njivicama na Krku.

Piršić je istaknuo da Hrvatska na području održivosti otoka ima dva svijetla primjera, a to su Vis sa svojim projektom “Anatomija otoka” i Krk. Krčka rješenja su se pokazala vrlo dobrima jer djeluju na vrlo konkretnim problemima, rekao je Piršić, ističući cjelovit sustav zbrinjavanja otpada. Krk je pokrenuo transfer znanja i tehnologija na druge jadranske otoke i to predstavlja vrhunac procesa na ovom polju pokrenutom prije gotovo deset godina, rekao je. Sad su u to uključene, osim organizacija civilnog društva, akademska zajednica,privatni sektor i jedinice lokalne samouprave, dodao je Piršić.

Hrvoje Katunar s Ekonomskog fakulteta u Rijeci je naglasio da je energetika strateško pitanje opstanka i razvoja otoka i nezaobilazan je činitelj otoka koji žele opstati, biti sigurni i razvijati gospodarstvo, kazao je. Naveo je da od tri glavna elementa samoodrživosti, a to su energetika, hrana i voda, Krk ima solidno riješeno pitanje energetike i hrane, ali u opskrbi vodom nije samodostatan te se radi na toma da to postane, kazao je.

Organizatori konferencije su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Regionalna energetska agencija Kvarner, komunalno poduzeće Ponikve Eko otok Krk i udruga Eko Kvarner.

Skup se organizira s ciljem nastavka promišljanja održivosti otoka i razmjena najnovijih iskustava znanstvenika i praktičara u područjima obnovljivih izvora energije, ekološke poljoprivrede, odgovornog i održivog turizma.

Na prvoj konferenciji o održivom razvoju malih otoka na Mediteranu, prije dvije godine, donijeta je otočna deklaracija koja je prvi put preciznije utvrdila desetak osnovnih elemenata održivosti na otocima, među kojima su prostor, hrana, voda, energija, gospodarenje otpadom, turizam, transport.

Na drugoj konferenciji, prošle godine, središte interesa je bilo na klimatskim promjenama, a ove godine je glavna tema energetika, odnosno promišljanje energetske tranzicije u postfosilno društvo, u kojem će se pretežito koristiti obnovljive izvore energije. Uz to, na konferenciji se govori i o ekološkoj poljoprivredi i biološkoj raznolikosti, gospodarenju otpadom, te odgovornom i održivom turizmu.

You may also like