HROTE objavio poziv za premijsko financiranje obnovljive energije

Uredba
Hrvatski operator tržišta električne energije d.o.o. je 29. srpnja objavio Javni poziv za prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Ovim pozivom želi se utvrditi interes zainteresiranih subjekata s ciljem sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu otkupne cijene i dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE i visokoučinkovitu kogeneraciju, a sve sukladno Uredbi o kvotama koju je donijela još bivša Vlada.

Predmet poziva je proizvodnja 72 MW fotonaponske elektrane, hidroelektrane te elektrane na bioplin i biomasu maksimalne instalirane snage 500 kW u sustavu zajamčene otkupne cijene. Ono što je posebno važno za drvnu industriju odnosi se na predviđenu kvotu od 16 MW za elektrane na biomasu, kao i za bioplinska postrojenja instalirane snage do 2 MW u sustavu tržišne premije. Javni natječaj će se raspisati po isteku roka iz Javnog poziva koji je otvoren dva mjeseca od dana njegove objave, odnosno od 29. srpnja 2020.

You may also like

0 comments