HRID zatražio raspravu o privatizaciji javnog poduzeća

Zastupnik Hridi Drago Prgomet zatražio je u četvrtak sazivanje posebne sjednice na kojoj bi Sabor raspravio najavljenu privatizaciju tvrtki u državnom vlasništvu i utvrdio strateška državna poduzeća koja ne mogu ići u privatizaciju.

“Vlada je najavila paket reformi, a jedna od važnijih stavki je privatizacija državnih poduzeća. To je i premijer najavio kod donošenja proračuna, tada smo pitali o kojim se firmama radi i što će se privatizirati, no do danas nismo dobili odgovor”, ustvrdio je Prgomet nakon stanke u zasjedanju koju je zatražio kako bi progovorio o Vladinu planu konvergencije. Prgomet je podsjetio da je Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) raspisao javni natječaj za savjetnika koji bi trebao provesti neovisnu početnu ocjenu portfelja trgovačkih društava u vlasništvu Hrvatske prije donošenja odluke o privatizaciji. “Traži se analiza stanja u 54 državne tvrtke, a kasnije se pokušalo neuvjerljivo opravdati natječaj da se tek radi o analizi radi uvida u stanje. Zašto se radi analiza u tvrtkama koje su već analizirane”, upitao je Prgomet.

Upozorio je na loša privatizacijska iskustva iz prošlosti te zatražio da Sabor na posebnoj sjednici utvrdi koja su poduzeća strateška, a koja mogu ići u privatizaciju. Ta odluka trebala bi obvezati sve vlade, a ne da svaka vlada radi vlastiti plan privatizacije, kao da od svake vlade počinje politički život u Hrvatskoj, kazao je.

O Vladinu planu reformi govorio je i laburist Tomislav Končevski, koji smatra da analizu portfelja državnih tvrtki mogu provesti i zaposlenici tih tvrtki ili DUUDI-ja. “Vlada je najavila puno reformi, a sve idu na štetu naroda. Do sada je svaka predložena reforma značila smanjenje socijalnih prava, a od naroda se traži da dade više. U kampanjama i pretkampanjama obećavali su nešto sasvim drugo”, ustvrdio je Končevski.

Posebno ga smeta najava ograničavanja kruga onih koji imaju pravo na beneficirani radni staž. “Zamislite mene kao profesionalnog vatrogasca da sa 67 godina gasim požar u vašoj kući! Kuda ćete staviti zidara starijeg od 60 godina kad više ne bude mogao raditi? Kome je to interes, za koga se to radi? Meni nije jasno da mi stvarno moramo biti toliko ludi da slušamo takve gluposti već 25 godina”, rekao je Končevski.

HDZ-ov Ivan Šuker uzvratio je pitanjem žele li zastupnici reforme koje su jedini put ostvarenju proklamiranih ciljeva povećanja gospodarskog rasta, te smanjenja nezaposlenosti i udjela javnog duga u BDP-u. “Vlada će danas nešto predložiti, predložit će i prolazna vremena, koja ćemo moći kontrolirati i tako zaključiti provode li se reforme uspješno”, kazao je Šuker.

You may also like

0 comments