Nekadašnji poslovni partner Petrola Peter Faleskini ili društvo H12 Storitve traži stečaj slovenske naftne kompanije zbog upotrebe njihovog sistema Monitel i neplaćenih 640 milijuna eura, a sa kamatama više od milijardu eura.

Petrol se brani da nije upotrebljvao i da neće ni ubuduće koristiti marku Monitel. Sud će o tome donijeti pisanu odluku, donosi Delo.  Zastupnici Petrola tvrde da Petrol nije, a ni ne namjerava koristiti “bezvrijedne” robne marke, te su sudu objasnili da Petrol nije zreo za stečaj. Iz posljednjeg godišnjeg izvještaja za prošlu godinu vidljivo je da je Petrol imao 817 milijuna eura obaveza pokrivenih kapitalom u vrijednosti 1.245 milijardi eura.

Pravni zastupnici su još potvrdili da Petrol ne odlaže sa ispunjavanjem obaveza više od dva mjeseca. Pravni zastupnici H12 osporavaju tvrdnje Petrola i upozoravaju da sud treba izvesti dokazni postupak. Pozvali su Petrol da definiše pojam fiktivnog financijskog računa. Petrolu je uspjelo da postigne privremenu zabranu, zbog koje su morali s web stranice Monitel.si ukloniti sve dokumente koji se odnose na predmet. Sudac će odluku objema stranama poslati u pisanoj formi, a rok za njeno donošenje je 30 dana.

Related Posts