HNB: Većina banaka obvezala se izostaviti odredbu o mogućem ukidanju odredaba ZPK-a

Većina banaka se obvezala da će iz dodataka ugovora o konverziji kredita u ‘švicarcima’ izostaviti odredbe o posljedicama mogućeg ukidanja izmjena Zakona o potrošakom kreditiranju (ZPK) od strane Ustavnog suda, a ako se neka nije izjasnila to ne bi trebalo imati utjecaj na prihvat izračuna konverzije, ako ga potrošač ocijeni prihvatljivim, objavila je u ponedjeljak Hrvatska narodna banka (HNB).

Središnja banka u priopćenju objavljenim na svojim internet stranicama navodi da je zaprimila značajan broj upita i prigovora potrošača u vezi dodataka ugovora iz kojih banke nisu isključile odredbe o posljedicama eventualnog ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda. U međuvremenu, većina banaka se sukladno zahtjevu HNB-a obvezala da će u dodacima ugovora izostavili odredbe koje nisu u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kao i ugovorne odredbe koje se odnose na posljedice mogućeg ukidanja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, napominju iz HNB-a. “Imajući u vidu skori istek roka za prihvat izračuna konverzije, okolnost što se neka banka nije izjasnila o tome hoće li iz dodataka ugovora izostaviti odredbu koja se odnosi na posljedice buduće odluke Ustavnog suda, ne bi trebala imati utjecaj na prihvat izračuna konverzije ako potrošač ocijeni da je izračun konverzije za njega prihvatljiv. Naime, Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju izričito propisuje rok od 30 dana za prihvat izračuna konverzije, dok za potpisivanje dodatka ugovora zakonski rok nije određen”, navodi se u priopćenju središnje banke iz koje napominju da će i nadalje, unutar svoje nadležnosti, nadzirati primjenu Zakona o potrošačkom kreditiranju kod banaka i poduzimati potrebne mjere kako bi se osigurala njegova zakonita primjena.

Izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima je regulirana konverzija kredita u švicarskim francima stupile su na snagu 1. listopada ove godine, banke su imale rok od 45 dana odnosno do sredine studenoga da klijentima dostave izračun konverzije, a nakon toga korisnici imaju rok od 30 dana da odluče hoće li prijedlog izračuna i prihvatiti. Neke su banke prošli tjedan najavile da će svojim klijentima poslati nove izračune konverzije kredita u švicarcima.  Tako je Raiffeisenbank Austria (RBA) objavila kako će početkom 2016. svojim klijentima korisnicima kredita u ‘švicarcima’ poslati nove izračune konverzije tih kredita, s nižim kamatnim stopama, bez obzira na to da li su već prihvatili konverziju po prvotnom izračunu ili ne. Iz RBA su objavili da su obavijest klijentima o novom izračunu konverzije poslali 11. prosinca, da će nove izračune konverzije, zajedno s aneksima ugovora, klijentima poslati preporučenom poštom na prijavljene kućne adrese u prvoj polovini siječnja 2016. godine, a dužnici imaju na raspolaganju 30 dana za prihvaćanje novog izračuna konverzije. Taj, novi rok počinje teći od dana primitka preporučene pošte, a iz RBA su istaknuli kako će sve troškove novog izračuna konverzije snositi sama banka.

Iz Hypo-Alpe-Adria-Bank (HAAB) su ovaj vikend izvijestili da je konverziju CHF kredita u eurske do tada potpisalo 80 posto njezinih klijenata, no da konačni tekst novih aneksa tih ugovora još usuglašava te će oni naknadno biti poslani klijentima. Novi aneksi naknadno će biti poslani klijentima te oni niti na koji način neće biti stavljeni u nepovoljniji položaj, a rok za prihvat konverzije je 30 dana od zaprimanja prijedloga konverzije, naveli su iz HAAB-a. Središnja je banka krajem studenoga zatražila od banaka koje su odobravale kredite u ‘švicarcima’ da žurno izmjene sporne odredbe u aneksima ugovora o kreditima te dužnicima dostave nove, ispravljene verzije dokumentacije. Tim je priopćenjem HNB reagirao na pet spornih odredbi pa tako i na odredbe kojima se potpisom dodatka ugovoru o kreditu ili druge isprave dostavljene uz izračun o konverziji dužnik odriče nekog prava, a zatražila je od banaka i da uklone ugovorne odredbe kojima su neke banke, uz definiranje parametra promjenjivosti i fiksnog dijela ugovorene kamatne stope, predvidjele da se kamatna stopa može mijenjati i temeljem njihovih internih akata, kao i da uklone ugovorne odredbe kojima se traže dodatni instrumenti osiguranja.

HNB je spornim označila i odredbe u kojima su naznačene posljedice eventualnog ukidanja izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda, napominjući kako bi se takve odredbe mogle tumačiti kao ugovaranje dodatnih uvjeta što bi predstavljalo postupanje protivno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.  Iz HNB-a su također naveli da iz aneksa ugovora banke moraju ukloniti i ugovorne odredbe dodatka ugovora ili odredbe predloženog samostalnog sporazuma o namirenju manje plaćenog iznosa od strane potrošača te pozvali banke da s potrošačima postignu sporazum o načinu i roku uplate manje plaćenog iznosa, i to na način koji neće dovesti u pitanje konverziju kredita pojedinih potrošača.

You may also like

0 comments