HNB, depoziti blago povećani

Stabilizacija tržišta valuta.

Prema posljednjim podacima koje je objavio HNB sukladno novoj metodologiji ESA 2010, ukupni depoziti poslovnih banaka (koji čine depozitni novac te oročeni i štedni kunski i devizni depoziti) krajem prosinca 2014. iznosili su 244,5 milijardi kuna što je za 282 mil kuna više nego u studenom prošle godine (+0,1%). U odnosu na kraj 2013. ukupni depoziti kod poslovnih banaka porasli su za 7,5 mlrd kuna ili 3,2%. Najveći doprinos godišnjem porastu ukupnih depozita došao je od rasta depozitnog novca (za 4,4 mlrd kuna ili 11% godišnje) te od rasta ukupnih štednih i oročenih depozita (za 3,1 mlrd kuna ili 1,6% godišnje). Pritom su ukupni depoziti kućanstava porasli za preko 2 mlrd kuna ili 1,3% godišnje dok su depoziti osiguravajućih društava i mirovinskih fondova zabilježili snažan godišnji porast po dvoznamenkastoj stopi od gotovo 50% (+1,4 mlrd kuna). Premda su u odnosu na studeni prošle godine ukupni štedni i oročeni depoziti kućanstava zabilježili pad od 382 mil kuna (-0,2%), njihov udio u ukupnim depozitima iznosio je 83,6%. Moguće da je mjesečni pad depozita kućanstava u prosincu djelomično i odraz nešto veće sklonosti potrošnji u tom mjesecu. Svakako, depoziti sektora kućanstava u posljednjem tromjesečju prošle godine nominalno su dosegnuli povijesno najviše razine što upućuje na visoku razinu potrošačkog pesimizma uz prisutne neizvjesnosti na tržištu rada čime se potiče relativno visoka sklonost štednji.

Ukupni štedni i oročeni depoziti sektora nefinancijskih trgovačkih društava krajem prosinca prošle godine iznosili su 23,5 mlrd kuna (s udjelom od gotovo 12% u ukupnim štednim i oročenim depozitima). Ovaj sektor zabilježio je snažan mjesečni pad svojih depozita za nešto manje od 1,5 mlrd kuna (-5,9%) dok je na godišnjoj razini također ostvaren pad od 395 mil kuna (-1,7%). Obzirom da valutni depoziti u strukturi ukupnih štednih i oročenih depozita krajem prosinca čine udio od 83%, rast tečaja EUR/HRK utjecao je na višu razinu ukupnih depozita iskazanih u kunama (u prosincu je srednji tečaj EUR/HRK na kraju razdoblja zabilježio rast od +0,3% godišnje).

You may also like