HNB demantira Udrugu Franak

Zagreb – Hrvatska narodna banka (HNB) u utorak je odbacila kao netočan navod Udruge Franak da HNB izbjegava dostaviti podatke za pripremu modela konverzije kredita vezanih uz švicarski franak u kunske kredite, a potpuno neutemeljenim smatra pokušaje da se odgovornost za prekid u iznalaženju dogovora između dužnika i banaka u okviru radne skupine prebaci na HNB, jer središnja banka i nije strana u pregovorima.

Odgovorili su to iz Ureda za odnose s javnošću HNB-a na upit za komentar danas objavljene odluke Udruge Franak o napuštanju pregovore o iznalaženju rješenja za kredite vezane uz švicarski franak prvenstveno zbog “neozbiljnosti sudionika radne skupine”, kao i navoda te udruge da HNB nije dostavio tražene podatke. Udruga Franak na današnjoj je konferenciji za novinare zatražila i hitnu i neopozivu ostavku guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog propusta HNB-a da zabrani izuzetno rizične CHF kredite, optužujući HNB da zastupa isključivo prava banaka te ih štiti, dok se istodobno dopušta gaženje i nepoštivanje prava potrošača.

Iz središnje banke napominju kako “za razumijevanje doprinosa i uloge Hrvatske narodne banke u rješavanju konkretnog problema treba imati na umu da su temeljne zakonske zadaće HNB-a održavanje opće stabilnosti cijena i financijskog sustava, posredno i tečaja kune te da HNB pri tome može djelovati isključivo sukladno ovlastima utvrđenima zakonom, a posebno člancima 3. i 4. Zakona o HNB-u”. Središnja banka, kako navode, sudjeluje u predmetnoj radnoj skupini na tehničkoj razini te na zahtjev analizira pojedine prijedloge koje iznose stranke u pregovorima i sagledava njihove implikacije na sustav. “Navod Udruge Franak da HNB izbjegava dostaviti podatke za pripremu modela konverzije u kunske kredite u cijelosti je netočan. Pokušaje da se odgovornost za prekid u iznalaženju dogovora između dužnika i banaka u okviru radne skupine prebaci na Hrvatsku narodnu banku smatramo potpuno neutemeljenima. U tom smislu HNB nikada nije bio strana u pregovorima, niti mu zakon omogućava da to bude”, ističu iz središnje banke.

Kada je riječ o dostavi podataka vezano za konverziju spomenutih kredita u kune, kažu da je Hrvatska narodna banka na sastancima održanima s predstavnicima Udruge Franak u HNB-u, odnosno u višekratnoj pisanoj komunikaciji s tom Udrugom, dostavila podatke kojima raspolaže i odgovorila na mnoga pitanja. Tako je pojasnila i ona vezana uz konverziju navedenih kredita u kune, posebice posljedice eventualne realizacije tog prijedloga za međunarodne pričuve Republike Hrvatske, a time i za stabilnost tečaja kune prema euru, navode iz Ureda za odnose s javnošću HNB-a.