HGK: Predstavljen vodić o pravilnom gospodarenju otpada

„Komunalna pitanja i sama kultura življenja često nisu u prvom planu, no to je neizbježna svakodnevica kojoj svi možemo dati izravan doprinos te utjecati na poboljšanje kvalitete življenja, odnosno možemo odgovornije djelovati u tom području. Vodič nas tome uči i usmjerava, stoga ga i podupiremo“, istaknula je potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj na promociji drugog izdanja „Vodiča s korisnim savjetima“ u gospodarenju komunalnim otpadom i telekomunikacijskim instalacijama u zgradama, 7. prosinca u HGK.

„HGK će i ubuduće podupirati sve projekte i inicijative koji su na dobrobit najšire zajednice, osobito kada je na djelu simbioza javnog i privatnog interesa te tvrtki i širega građanstva“, izjavila je potpredsjednica Čagalj te naglasila važnost isticanja pozitivnih primjera hrvatske prakse u Vodiču.

Koordinatorica poslova za Udrugu gradova u RH Nives Kopajtich Škrlec istaknula je kako su obveze u području gospodarenja otpadom vrlo velike, stoga lokalnu zajednicu i samoupravu treba što više osvijestiti o važnosti ove teme ali i troškovima koji će biti potrebni. Predsjednica Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada Đana Pahor istaknula je da će Vodič poslužiti svakom stanaru kao izvor informacija te će ga usmjeriti prema postavljanju pitanja o tim temama.

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec, izvjestitelj za zakonodavni okvir za kružnu ekonomiju, napomenuo je važnost promjene kulture i svjetonazora u odnosu na okoliš te potrebu promoviranja održivog razvoja kao temelja društva. „Europski je parlament u planovima za gospodarenje otpadom istaknuo potrebu povratka otpada kao sekundarne sirovine, a spaljivanje otpada jest krajnja opcija za ono što se više ne može upotrijebiti“, rekao je Škrlec, dodajući da su potrebne inovacije i istraživanja te redizajn proizvoda kojem se treba produžiti rok uporabe, mogućnost popravaka i njegova prenamjena.  „Europski akcijski plan sadrži brojne mjere za sljedeće dvije godine, a Hrvatska je dobila prijelazno razdoblje od pet godina za ispunjavanje ciljeva“, rekao je Škrlec napomenuvši da je Vodič i uvod u stvaranje pametnih gradova kojih je trenutno šest u Europi, dok su hrvatski gradovi još daleko od toga, no imamo kapacitete i stručnjake te mogućnost pristupa kapitalu.

Predsjednik Udruženja komunalnoga gospodarstva HGK Tomislav Ćurko napomenuo je kako je Vodič pokušaj da se utječe na podizanje svijesti te veće brige i odgovornosti za okoliš. „Potrebna je kontinuirana edukacija građana svih dobnih skupina, a Vodič iznosi dio primjera održivoga gospodarenja otpadom u Crikvenici, Čakovcu, Križevcima, Rijeci, Zadru, Osijeku te krčki model ekološkog prikupljanja i zbrinjavanja otpada“.

Mladen Sikirica iz HAKOM-a kazao je da se očekuju značajna ulaganja za uvođenje telekomunikacijske infrastrukture u zgradama te povećanja brzina u mreži. „Bit će potrebno obrazovati stanovništvo, ali i operatore kako bi se smanjile te uklonile zapreke, a tome ovaj Vodič treba i poslužiti“, rekao je Sikirica.  Milan Jokić iz Udruge stanara i suvlasnika zgrada smatra da je ovo početak i uvod u razdoblje koje će pridonijeti kvalitetnijem životu, a Vodič će pomoći i predstavnicima suvlasnika u tome da potrebna infrastruktura dospijeva u zgrade

You may also like