HGK: Povećan broj registriranih poslovnih subjekata u prošloj godini

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj je registriranih poslovnih subjekata na kraju 2015. godine iznosio 390,9 tisuća, od čega se 312,4 tisuće odnosilo na pravne osobe, a na subjekte u obrtu i slobodnim zanimanjima 78,6 tisuća.

Najveći se dio registriranih pravnih osoba odnosio na trgovačka društva (55,3 %), dok su poduzeća i zadruge činile oko 21 % ukupnog broja, a ustanove, udruge i tijela oko 23 %. Mnogo značajniji podatak od broja registriranih jest broj aktivnih poslovnih subjekata prema kojem je krajem 2015. godine aktivno poslovalo 185.297 pravnih osoba, odnosno udio je aktivnih pravnih osoba iznosio 57,4 % te navedenih 78,6 tisuća subjekata registriranih u obrtu i slobodnim zanimanjima. Najveći udio aktivnih tvrtki zabilježen je kod trgovačkih društava (89,5 %) jer je riječ o subjektima koji su usklađeni sa Zakonom o trgovačkim društvima, a najmanji (tek 3,4 %) kod poduzeća i zadruga gdje velik broj subjekata nije ni podnio zahtjev za usklađivanjem te će s vremenom biti izbrisani iz Registra.

Kada se promatraju aktivne pravne osobe, najveći broj ih je registriran u trgovini na veliko i malo te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, a u tim je djelatnostima najviše i registriranih obrtnika i slobodnih zanimanja. Promatrano prema oblicima vlasništva, u privatnom vlasništvu je 82,1 % aktivnih pravnih osoba, dok ih je u potpunom državnom vlasništvu samo 6,7 %. Državni zavod za statistiku objavljuje i strukturu aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih prema kojoj njih čak 115,8 tisuća nema nijednoga zaposlenog, 55 tisuća ih ima do devet zaposlenih, a tek 239 pravnih osoba ima 500 i više zaposlenih.

Prema očekivanjima najviše je aktivnih pravnih osoba registrirano u gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj te Istarskoj županiji. Podaci za protekle godine pokazuju da je trend povećanja registriranih poslovnih subjekata bio gotovo neprekinut, dok je broj aktivnih nešto više oscilirao, pri čemu su najmanji broj i najniža stopa aktivnosti zabilježeni u 2011. godini. U prošloj je godini broj aktivnih poslovnih subjekata na godišnjoj razini povećan za 14,3 tisuća što nije znatno odstupalo od prethodnih triju godina u kojima je taj rast bio nešto veći i prosječno je iznosio 15,8 tisuća. Naravno da je sam broj aktivnih subjekata manje bitan od njihovih financijskih rezultata i ukupnog broja zaposlenih koje zapošljavaju, a ti će podaci biti dostupni nakon što FINA obradi pristigle financijske izvještaje za 2015. godinu.

You may also like