HGK: Ova godina obilježena nedostatkom službenih podataka

Hrvatske javne financije budno se prate, i to zbog visoke državne potrošnje i kontinuiranoga proračunskog deficita koji gura javni dug u neodržive razmjere, ali i zbog, u okviru politika Europske unije, utvrđenih makroekonomskih neravnoteža u gospodarstvu te potrebe za uklanjanjem prekomjernoga proračunskog manjka.

Stoga je fiskalna konsolidacija, kao i provedba strukturnih reformi, preduvjet pokretanja novoga razvojnog ciklusa i ostvarivanja stabilnog i održivoga gospodarskog rasta. U tom kontekstu, važna je dostupnost pravovremenih i transparentnih podataka povezanih s praćenjem ostvarivanja proračunskih prihoda, rashoda i deficita koji bi omogućili uvid u provedbu postavljenih ciljeva i dinamiku provedbe fiskalne konsolidacije.

Nažalost, ova je godina obilježena nedostatkom službenih konsolidiranih cjelovitih i usporedivih podataka povezanih s ostvarivanjem proračunskih proporcija. Naime, u procjepu i dalje necjelovite primjene ESA 2010 metodologije, Ministarstvo financija relativno redovito objavljuje podatke iz nacionalnoga računovodstvenog plana o ostvarivanju državnog proračuna, a nešto neredovitijom dinamikom i podatke po metodologiji MMF-a (Statistika državnih financija iz 2001. godine – GFS 2001).

No podaci po nacionalnom računovodstvu, GFS 2001 i ESA 2010 metodologiji značajno se razlikuju, i u obuhvatu izvještajnih jedinica, i po sadržaju pojedinih kategorija, što je posebno važno kod utvrđivanja visine proračunskog deficita, odnosno viška ili manjka proračuna opće države. Stoga se iz podataka raspoloživih na mjesečnoj razini može izvući tek gruba aproksimacija stvarnih kretanja ukupnih prihoda, rashoda i deficita opće države.

You may also like

0 comments