HGK: Maloprodaja u Hrvatskoj i dalje 15 posto ispod predkrizne razine

U prosincu 2015. godine realan promet u trgovini na malo bio je, prema kalendarski prilagođenim podacima, 4,8 % veći u odnosu na prosinac prethodne godine. Istodobno je, prema desezoniranim podacima, zabilježen rast realnog prometa od 1,1 % u odnosu na studeni 2015. godine.

Rast prometa na godišnjoj razini u prosincu nastavak je uzlaznoga trenda koji kontinuirano traje 17 mjeseci (od kolovoza 2014. godine), što je posljednji put zabilježeno 2007. godine. Pored toga, dinamika godišnjeg rasta u prosincu najbrža je još od rujna 2007. godine (kada je rast iznosio 7,3 %), što je djelomično odraz povoljnije razine potrošačkog optimizma u odnosu na prethodne godine. Naime, u prosincu 2015. godine pokazatelj je pouzdanja potrošača (-19,3 bodova) bio najpovoljniji (kada se promatra taj mjesec) još od prosinca 2006. godine (-18,9 bodova). Povoljnija kretanja potrošačkog optimizma, koja se bilježe od listopada 2014. godine, doprinijela su i spomenutom trendu rasta realnoga maloprodajnog prometa. Na poboljšanje potrošačkog optimizma djelomično je utjecalo realno povećanje neto plaća koje je ostvareno 2015. godine (rezultat promjene poreza na dohodak) i same naznake tog povećanja, koje su bile poznate još 2014. godine.

Slijedom svega navedenog, u 2015. je godini realan promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosjeku bio oko 2,4 % veći u odnosu na 2014. godinu (kada je rast iznosio 0,4 %), a to je ujedno i druga uzastopna godina realnog rasta prometa. Ipak, djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada, razina ovogodišnjega realnog prometa i dalje je niska, odnosno promet je oko 14,4 % manji u odnosu na 2008. godinu.

Prema prvim podacima Eurostata, u prosincu 2015. godine realni je promet u trgovini na malo (odjeljak G47) na razini EU, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio 2 % veći u odnosu na prosinac 2014. godine, čime je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od kolovoza 2013. godine. Takva kretanja djelomično su rezultat trenda poboljšanja potrošačkog optimizma na razini EU. Tako je u 2015. godini realan promet, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio 3 % (u Hrvatskoj oko 3,6 %) veći u odnosu na 2014. godinu i oko 0,9 % veći (u Hrvatskoj oko 9,2 % manji) u odnosu na 2008. godinu. Ovogodišnji rast prometa rezultat je povećanja prometa u većini zemalja EU izuzev Belgije i Grčke (podaci za jedanaest mjeseci).

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „Prošle je godine zabilježen kontinuirani trend rasta maloprodajnog prometa te je na razini godine taj promet, prema kalendarski prilagođenim podacima, bio u prosjeku veći za 2,4 %. No, unatoč pozitivnijim kretanjima, razina prometa u trgovini na malo u 2015. je godini niža za 14,4 % u odnosu na 2008. godinu.“

You may also like

0 comments