HGK: Godišnji rast industrijske proizvodnje

U prosincu 2015. godine industrijska proizvodnja bila je, prema kalendarski prilagođenim podacima, veća za 1 % u odnosu na prosinac 2014. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje već jedanaest mjeseci, što je zadnji put zabilježeno 2007. godine. Pored toga, u posljednjih 16 mjeseci samo je jednom (u siječnju 2015. godine) zabilježen pad proizvodnje. Prema desezoniranim podacima, u prosincu je industrijska proizvodnja bila manja za 1,3 % u odnosu na studeni 2015. godine.

Kretanja ukupne industrijske proizvodnje u prosincu 2015. godine rezultat su povećanja proizvodnje u rudarstvu i vađenju (2 %, kontinuirani trend rasta od početka 2015. godine) te prerađivačkoj industriji (4,1 %, kontinuirani trend rasta od veljače 2015. godine) i pada proizvodnje u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (-16,2 %, u prošloj godini samo u četiri mjeseca rast). Slična kretanja bilježe se i na razini cijele 2015. godine kada je zabilježen rast proizvodnje u rudarstvu i vađenju (5 %) i prerađivačkoj industriji (3,5 %) i pad proizvodnje u opskrbi (-5,6 %).

S obzirom na to da je u prošloj godini samo jednom zabilježen pad, cijela je godina završila u plusu, odnosno, prema kalendarski prilagođenim podacima, ukupna industrijska proizvodnja u 2015. godini bila je 2,6 % veća u odnosu na 2014. godinu, što predstavlja već drugu godinu rasta. Iako se već dvije godine bilježi rast industrijske proizvodnje, prije toga je pet godina bilježen trend pada pa je prošlogodišnja razina industrijske proizvodnje bila 14,5 % manja u odnosu na onu iz 2008. godine.

Ipak, još u 2014. godini u četiri grane prerađivačke industrije bilježi se veća razina u odnosu na onu iz 2008. godine, a to su proizvodnja kože (7,7 %), proizvodnja papira (25,4 %), proizvodnja gume i plastike (15,9 %) te popravak i instaliranje strojeva i opreme (34,8 %). Veća razina proizvodnje u tim granama bilježi se i u 2015. godini, kada se tim granama pridružuju još i proizvodnja hrane (0,1% veća razina u odnosu na 2008. godinu) te proizvodnja kemikalija (1,9 % veća razina u odnosu na 2008. godinu). U gotovo svim spomenutim granama značajan pozitivan utjecaj, posljednje dvije godine, imala su kretanja inozemne potražnje, odnosno snažan rast robnog izvoza (izuzev u popravku i instaliranju opreme). Inozemna potražnja (robni izvoz), ali i domaća potražnja (osobna potrošnja i investicije) pozitivno su utjecale i na prošlogodišnja kretanja ukupne industrijske proizvodnje.

Pozitivna kretanja industrijske proizvodnje bilježe se i na razini Europske unije pa je tako u studenome 2015. godine industrijska proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 2,4 % (u Hrvatskoj 6,4 %) veća u odnosu na isti mjesec lani. Spomenuti rast, nastavak je kontinuiranoga uzlaznog trenda koji traje od prosinca 2014. godine. Slijedom uzlaznog trenda i na kumulativnoj razini je ostvaren rast, odnosno u prvih jedanaest mjeseci ove godine industrijska proizvodnja EU je u prosjeku, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila oko 1,9 % (u Hrvatskoj oko 2,6 %) veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i oko 5,8 % (u Hrvatskoj oko 15 %) manja u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „Povećana potražnja na inozemnom i domaćem tržištu rezultirala je rastom industrijske proizvodnje od 2,6 % u 2015. godini. Unatoč nešto bržoj dinamici rasta u odnosu na EU, industrijska je proizvodnja i dalje više od 14 % niža nego 2008. godine.“

You may also like

0 comments