HEP-ova strategija 2030 usmjerena na obnovljivce

Hrvatska elektroprivreda (HEP) pozvala je u srijedu na iskaz interesa zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) na području RH, što uključuje jedinice lokalne samouprave te fizičke i pravne osobe.e
U HEP-ovoj obavijesti navodi se kako HEP istražuje mogućnost razvoja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj te integracije već gotovih ili OIE projekata u visokom stupnju razvoja, u svoj proizvodni portfelj. “Uvažavajući zacrtane strateške ciljeve i potrebu za diverzifikacijom projekata OIE, HEP traži zainteresirane partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske”, stoji u obavijesti.

To uključuje jedinice lokalne samouprave, odnosno gradove i općine zainteresirane za izgradnju sunčanih elektrana čiji će se doprinos u razvoju i izgradnji projekta očitovati kroz zajedničku pripremu prostorno-planske dokumentacije potrebne plohe za projekte sunčanih elektrana, površine veće od sto tisuća kvadratnih metara. “Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima. Modeli i načini suradnje, kao i poželjni uvjeti odabira plohe za izgradnju sunčane elektrane, bit će definirani naknadno sporazumima o suradnji s jedinicama lokalne samouprave”, stoji u obavijesti.

Kada je pak riječ o pravnim i fizičkim osobama, traže se zainteresirani za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju, snage uključivo i veće od dva megavata, zatim za prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju, kao i vjetroelektrana u pogonu, pri čemu će u dva potonja slučaja prednost pri odabiru, osim ishođene građevinske dozvole, imati lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.

Traže se i partneri za prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, odnosno hidroelektrana u pogonu, u oba slučaja snage uključivo i veće od jednog megavata. HEP će iskaze interesa zainteresiranih partnera primati do zaključno 31. prosinca ove godine, a nakon primitka pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, odabranim partnerima uputit će zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.

Krajem lipnja, prilikom potpisivanja sporazuma za projekt sunčane elektrane na Cresu, predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić izjavio je da dugoročna strategija razvoja predviđa povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji HEP-a na 50 posto do 2030., odnosno 70 posto do 2050. godine, čime će, kako je ustvrdio, obnovljivi izvori odigrati “vodeću ulogu u energetskoj tranziciji Hrvatske”.

You may also like