Home EnergetikaELEKTRIČNA ENERGIJA HEP mora vratiti na posao bivšeg direktnora Koračevića

HEP mora vratiti na posao bivšeg direktnora Koračevića

by Agencije

Općinski radni sud u Zagrebu ukinuo je kao nedopuštenu odluku Hrvatske elektroprivrede (HEP) o otkazu bivšem predsjedniku uprave Zlatku Koračeviću iz 2013. i HEP-u naložio da ga vrati na posao, isplati mu više od 1,1 milijun kuna zaostalih plaća te da mu na korištenje vrati službeni Audi A6.

Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju je moguća žalba Županijskom sudu. Koračević je u tužbi naveo da je 2012. s HEP-om sklopio ugovor o radu za predsjednika uprave kojim je ostvario pravo na korištenje automobila i mobitela te na životno osiguranje i da je bio u obvezi izvršavati poslove prema propisima i statutu HEP-a. Istaknuo je i da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme te je sukladno ugovoru i na temelju odluke Nadzornog odbora njegov mandat kontinuirano trajao od 2012. do 2016.

No, u srpnju 2013. zaprimio je odluku HEP-a kojom se otkazuje ugovor o radu. Prema obrazloženju otkaza, Koračević je opozvan prije isteka četverogodišnjeg mandata te mu je bilo ponuđeno sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu što on nije prihvatio. Koračević nije sporio da je bio opozvan u svibnju 2013, ali da ta odluka o opozivu nije bila valjana te je navodio da je Nadzorni odbor HEP-a postupio arbitrarno – odnosno da nije ispitao je li opoziv u interesu HEP-a. U tužbi je naveo i kako smatra da je prijedlog Vlade za njegov opoziv bio neargumentiran te da nema obrazloženja odluke o opozivu, a da mu ni Glavna skupština HEP-a nije izglasala nepovjerenje.

Zastupnici HEP-a tvrdili su da je Koračevićeva tužba bez pravorelevantnih okolnosti o kojima radni sud nije nadležan odlučivati jer ovakav spor spada u nadležnost Trgovačkog suda. Isticali su i da je došlo do Koračevićeva opoziva što po prirodi stvari onemogućava da bude u radnom odnosu kao predsjednik Uprave. Navodili su i da ranije sklopljeni ugovor nije održiv, a da Koračević nije prihvatio izmjenu ugovora o radu pa je HEP-u preostala samo mogućnost da otkaže, odnosno raskine ugovor o radu. Predlažući odbijanje tužbenog zahtjeva isticali su i da su prava koja je Koračević potraživao riješena odlukom o otkazu.

U obrazloženju presude navodi se kako je valjalo utvrditi da je odluka o otkazu iz 2013. bila nedopuštena te da ga je HEP trebao vratiti na poslove koje je obavljao ili druge poslove koji su vrednovani najvišim koeficijentom složenosti poslova za njegovu stručnu spremu i radno iskustvo, uz naknadu plaće prema obračunu financijskog vještaka. Također, sud je zaključio da mu do kraja trajanja ugovora o radu treba omogućiti korištenje službenog automobila i mobitela te uplaćivati životno osiguranje. Prema nalazu financijskog vještaka izgubljena Koračevićeva zarada u HEP-u se sastoji od dva dijela i to od lipnja 2013. do svibnja 2015. u iznosu većem od 729.000 kuna i od lipnja 2015. do veljače 2016. u iznosu većem od 414.000 kuna. Kao najveća mjesečna naknada neisplaćene plaće Koračeviću navodi se i iznos za prošlu godinu od 47.031 kuna.

Related Posts