Gradi se Transanadolijski naftovod, EBRD financira

Upravni odbor Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odobrio je kredit od 500 milijuna dolara azerbajdžanskoj kompaniji Južni plinski koridor AS (SGC) koji će biti iskorištenen za potrebe izgradnje Transanadolijskog plinovoda(TANAP).
Transanadolijski plinovod (TANAP) ima zadatak transportirati plin od Azerbajdžana preko Turske do Europe.

U priopćenju EBRD-a se navodi kako će plinovod u značajnoj mjeri osigurati energetsku sigurnost za Europu, raznolikost resursa kao i smanjenje emisije ugljika.

Navodi se da je Upravni odbor EBRD-a donio odluku da kompaniji SGC odobri kredit od 500 milijuna dolara za nastavak projekta izgradnje Transanadolijskog plinovoda.

Plinovod TANAP dug je 1.850 kilometara, a očekuje se kako će u lipnju 2018. godine početi isporuka plina Turskoj, a dvije godine kasnije i Europi.

You may also like

0 comments