Francuzi ušli na hrvatsko tržište biomase

Signal predstojećih trendova
U dubokoj sjeni aktualnih zbivanja vezanih uz pandemiju Covid-19 i potrese, na prijelazu iz prošle u ovu godinu na bioenergetskom tržištu u Hrvatskoj zaključene su dvije transakcije koje bi mogle biti i signal predstojećih trendova u sektoru.

Osim što je Fortenova grupa objavila da je zaokružila proces potpunog ovladavanja nad Energijom Gradec pod čijim je okriljem pet bioplinskih elektrana u Slavoniji i Središnjoj Hrvatskoj, na samom kraju 2020. zaključena je i dosad najveća M&A transakcija u domaćem bioenergetskom sektoru, i to prekogranična.

Francuski fond Pearl Infrastructure Capital, specijaliziran za energetska ulaganja, postao je novi vlasnik Energy 9, kogeneracije na biomasu smještene u poduzetničkoj zoni Trnovača kod Slatine. Pearl fond ju je kupio od slovenske Resalte, jednog od najvećih pružatelja energetskih usluga u regiji, i hrvatske tvrtke Iskraemeco. Radi se o kogeneracijskom postrojenju na šumsku biomasu neto električnog kapaciteta 5 MW te toplinskog kapaciteta 13 MW.

Kogeneracija ima 14-godišnji ugovor o otkupu električne energije s Hrvatskim operaterom tržišta energije (HROTE) do kraja 2032. Na godišnjoj razini proizvede oko 40.000 MWh električne energije, što je ekvivalentno potrošnji 5000 kućanstava, odnosno cjelokupnim potrebama kućanstava u Slatini.

Uz to, toplinskom energijom iz te bioelektrane se (po konkurentskim uvjetima) opskrbljuju lokalna poduzeća u drvnoj i prehrambenoj industriji, što u osnovi znači jeftiniju opciju opskrbe i pogoduje troškovnoj efikasnosti.

Francuski fond koji je postao njezin vlasnik pod upravljanjem ima 280 milijuna eura i orijentiran je na ulaganja u obnovljive izvore energije te upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Kupnjom Energy 9 ujedno započinje i proces konsolidacije sektora u Hrvatskoj s ciljem stvaranja bioenergetskog portfelja, objašnjavaju u Interkapitalu koji je u netom završenoj transakciji bio angažiran kao ekskluzivni savjetnik prodavatelja, piše Poslovni dnevnik.

 

You may also like

0 comments