Francuska će za deset godina imati trećinu obnovljive energije

WindEurope
Francuska je podnijela konačnu verziju Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) za 2030. godinu Europskoj komisiji – cilja na 33 posto obnovljive energije u svom energetskom miksu, a energija vjetra mogla bi donijeti polovinu toga, priopćilo je udruženje WindEurope.

Plan ocrtava ambiciozne, ali realne ciljeve i mjere za postizanje energetske tranzicije. Međutim, kako napominje udruženje, njihova primjena ostaje ključna za potpuno iskorištavanje francuskog potencijala energije vjetra.

Plan predviđa do 34,7 GW vjetroelektrana na kopnu u 2028. godine, Vlada je pojačala ambicije u vjetroelektranama na moru do 5,2-6,2 GW do 2028. godine, a računaju i na smanjenje troškova plutajućih vjetroelektrana. Aukcije (750 MW) za plutajuće vjetroelektrane zakazane su za 2022. godinu.

NECP uključuje i sveobuhvatne mjere elektrifikacije. Sva nova vozila trebala bi imati nula emisija do 2040. godine i za tu svrhu Vlada je uvela razne mjere. No, WindEurope upozorava da Planu nedostaju posebni poticaji za kupnju toplinskih pumpi i promicanje elektromobilnosti u tvrtkama ili javnom prijevozu.

Međutim, napominju da provedba i dalje ostaje ključna. Pridržavanje predviđenih aukcijskih rasporeda u fazi oporavka od pandemije izazvane koronavirusom prvi je korak ka većem razvoju energije vjetra koja je potrebna za ispunjavanje nacionalnih ciljeva. Pojednostavljenje upravnih postupaka i ograničenja planiranja za nove projekte također bi trebalo biti prioritetno riješeno, poručuje WindEurope, a prenosi portal OIE.hr.

You may also like

0 comments